Anläggningen

En förutsättning för en god arbetsmiljö är en anläggning som är väl utformad. Det finns många detaljer som behöver bli rätt för att arbetet ska gå att utföra säkert och utan alltför mycket besvär. En bra och säker arbetsmiljö är ofta en förutsättning för ett effektivt arbete.

Anläggningens olika delar


Ett reningsverk består av själva reningsverket med bassänger, kontrollrum, kontor och personalutrymmen. Här finns tips om vad man särskilt ska tänka på när det gäller:
 • Hygien
 • Personalutrymmen
 • Lokaler
 • Ventilation
 • Belysning

I anläggningen ingår ledningsnät och pumpstationer. Här vistas man bara tillfälligt, men det är ändå viktigt att det går att arbeta effektivt och säkert. Här finns också tips om vad man ska tänka på när det gäller utformning av speciella delar av anläggningen.

 • Pumpstationer

Utrustning
Det räcker inte att utforma lokalerna bra. Dessutom krävs tillgång till utrustning som är säker och ger möjlighet att arbeta med god arbetsmiljö, till exempel för att man snabbt ska kunna kalla på hjälp vid eventuellt ensamarbete.  Utrustning som har särskilt stor betydelse för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är:

 • Lyfthjälpmedel,
 • Servicebil
 • Gasvarnare
 • Mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i samband med ensamarbete, exempelvis tillsyn av pumpstationer eller arbete ensam i reningsverket.
 • Personlig skyddsutrustning
Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.