Ledningar

När man ska anlägga nya ledningar kan man underlätta framtida kontroller, och underhåll genom att placera brunnar och eventuella tillträdesvägar till grova ledningar på ett bra sätt och utforma dem så att arbetet underlättas.

Det finns många olika regler som styr anläggningen av ledningsnätet, exempelvis detaljplanen och skyddszoner runt järnvägs- och tunnelbanespår. Dessa regler behandlas inte här.

Utgångpunkter för planering av ledningsnätet

Följande punkter kan vara bra att tänka på när nya ledningar ska anläggas:

  • Det ska vara enkelt att ta sig fram med fordon till brunnar, ventiler, brandposter och luftningsanordningar samt eventuella kontrollpunkter och tillträdesvägar (för grova ledningar).
  • Arbetet ska kunna utföras säkert och utan risk att störas av trafik eller annat.
  • Om möjligt, installera ledstång i stigorter som fungerar som tillträdesväg till ledningar.

Se även tips och råd om utformning av brunnar och ventilkammare

Ledningar med en diameter på 600 mm eller mer

Ledningar bör utformas för att underhållet så långt möjligt ska kunna skötas utan att gräva upp eller gå in i ledningen. Undantagsvis kan det förekomma att man måste arbeta inuti grova ledningar, med en diameter över 600 mm. För att det ska vara möjligt att arbeta inuti ledningar, ska man tänka på:

  • Tillträdesvägarna till ledningen ska vara utformade för enkelt tillträde och vara tillräckligt stora så att det utan problem går att evakuera en nödställd från tunneln.

Det innebär att:

  • Trånga manhål (diameter på 600 mm eller mindre) ska undvikas. Helst ska öppningen vara minst 1 000 mm.
  • Kravet på enkelt tillträde ökar för tillträdesvägar som används ofta eller som används många gånger vid de tillfällen de behöver användas.
  • Om väl fungerande tillträdesvägar saknas, innebär det att bra tillträdesvägar måste tas upp om arbete ska utföras inuti ledningen, exempelvis genom att först schakta så att röret friläggs och därefter kapa av rörets övre halva.
Senast ändrad: 2015-01-28
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.