Tunnlar och kulvertar

Vid ny- och ombyggnation av tunnlar och kulvertar är det många regler som ska följas och mycket som måste bli rätt. Här finns tips om sådant som inte i detalj styrs av lagar och regler men som är viktigt att tänka på för att det ska gå att arbeta säkert och i en god arbetsmiljö i tunnlar och kulvertar, trots de speciella förutsättningarna.

Arbete i tunnlar och kulvertar innebär risk för farliga gaser och syrebrist (främst i våta tunnlar). Dessutom är det viktigt att det går att evakuera eventuella nödställda så snabbt och effektivt som möjligt i en nödsituation.

 • Är ritningar och annan information om tunnlarna och kulvertarna aktuella och uppdaterade?
 • Hur utformas ventilationen för att säkerställa tillräcklig tillförsel av uteluft vid arbete på olika ställen i tunneln/kulverten?
 • Är tillträdesvägarna utformade så att det ska gå snabbt och förhållandevis lätt att evakuera nödställda? Exempelvis bör det finnas märkning som visar var närmaste utgång finns.
 • Finns tillträdesvägar tillräckligt tätt? Om möjligt, installera ledstång i stigorter som fungerar som tillträdesväg till ledningar och tunnlar.
 • Placeras tillträdesvägar i miljön på ställen där det vid behov går att komma nära med bil, men utan att tillträdesvägen finns i trafikmiljö eller på annat olämpligt ställe?

Vid detaljutformning av tunnlar och kulvertar är det dessutom viktigt att tänka på:

 • Vilka transportfordon kan komma att användas vid framtida drift och underhåll? Hur kan tunnlarna dimensioneras och utformas för dessa transporter?
 • Hur ska kommunikation ske inifrån tunneln med den yttre världen?
 • Vilka skyltar och vägvisare behövs, exempelvis vid grenpunkter och utfarter? Vid varje tillträdesväg bör det finnas en orienteringstavla som visar tunnelsystemets utformning i anslutning till tillträdesvägen.
 • Finns lämpligt utrymme, exempelvis vid tillträdesvägar för förvaring av säkerhetslina och annan säkerhetsutrustning?
 • Ventilation av tunnlarna. Hur ska ventilationen styras? När ska ventilationen vara igång? Ska ventilationen kunna sättas igång manuellt?
 • Det ska vara möjligt att ta sig ut från tunneln utan nyckel. Dörr och port ska kunna öppnas inifrån utan nyckel till exempel med dörrhandtag eller med panikregel. Går porten att öppna utan alltför stor kraftansträngning?

Vid utformning av torra tunnlar behöver man också tänka på:

 • Går det att installera belysning och nödbelysning som fungerar vid eventuellt strömavbrott? Eventuellt kan fluorescerande markeringar användas för att visa vägen ut vid strömavbrott.
 • Hur ska kommunikationen inifrån tunneln fungera? Var kan telefoner placeras? Mobiltelefoner fungerar normalt sett inte i tunnlar, men walkie talkie kan ofta användas. Telefoner kan vid behov placeras exempelvis vid tunnelingångar, stigschaktshisssar och med jämna mellanrum i torra tunnlar (exempelvis var 500e meter).
Senast ändrad: 2015-01-28
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.