Ventilkammare

Arbetet i ventilkammare och eventuell evakuering av nödställda från ventil-kammare kan underlättas väsentligt, om man utformar luckan och tillträdet till ventilkammaren på ett bra sätt.

​Nybyggnation av ventilkammare

 • Placera ventilkammaren där det är enkelt att ordna med tillträde utan att luckan är i vägen för andra och annan verksamhet. Undvik att placera tillträdet på vägar. Placering på grönområden intill vägar är vanligtvis bättre. Det ska vara enkelt att komma nära ventilkammaren med bil, så att man inte behöver bära utrustning långa sträckor.
 • Se till att området runt tillträdet till ventilkammaren är fritt från föremål som kan blockera ingången till exempel lösa stenar eller träd.
 • Utforma gärna omgivningen till ventilkammaren så att det är lätt att komma fram och så att risken för halk- och fallolyckor minimeras.
 • Utforma ventilkammaren så att det är enkelt att kontrollera så mycket som möjligt utifrån, utan att gå in i ventilkammaren.

Luckan till ventilkammaren kan vara tung och trång och tillträde till och arbete i ventilkammaren kan underlättas om man:

 • Utformar ventilkammaren så att man kan stå upprätt i den (minsta höjd på 2 meter).
 • Om tillträdet till ventilkammaren placeras på grönområden, minskar kraven på luckans bärighet och lättare luckor (t ex aluminiumluckor) kan väljas istället. Luckorna bör då förses med lås, så att obehöriga inte kan öppna luckorna.
 • Luckan till ventilkammaren bör vara så stor att det finns gott om plats att klättra ner i ventilkammaren även om det finns en stege fastmonterad i schaktet. Luckor på 60 cm x 60 cm bör undvikas, eftersom de är trånga och försvårar evakuering. Dubbellucka är en möjlighet. Luckan skall vara säkrad mot att falla tillbaka och mot oavsiktlig stängning. Den ska också vara lätt att öppna från insidan (AFS 2009:02 §48).
 • Luckan ska kunna låsas i uppfällt läge, så att den inte kan slå igen av misstag.
 • Ofta behövs en stege för att komma ner i ventilkammaren. Välj en stege som är CE-märkt och som inte angrips av rost. I aggressiva miljöer, till exempel om stegen står i avloppsvatten, rekommenderas helsvetsade stegar av rostfritt syrafast stål.
  Det har förekommit att stege i glasfiberarmerad plast som stått länge i sump har gått sönder när man klättrat på den. Därför bör man ha rutiner för att regelbundet (årligen) kontrollera stegar som alltid står i avloppsvatten.
 • Använd material som inte korroderar också för annan utrustning i ventilkammaren. Järn och aluminium kan korrodera.

Ombyggnad och renovering av ventilkammare

Undersök om det är möjligt att genomföra några förändringar som förbättrar tillgänglighet och förenklar arbetet i ventilkammare, se under Nybyggnation av ventilkammare.

Senast ändrad: 2020-03-27
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.