Miljöer med explosionsrisk

I miljöer med explosionsrisk är det viktigt att utrustningen som används inte ger upphov till gnistor som kan starta en explosion. Det är också viktigt att den som vistas i lokalen uppmärksammas på explosionsrisken genom skyltning.

Explosionssäker utrustning
Utrustning (mekanisk och elektrisk) som ska användas eller kan komma att användas i explosionsklassade zoner ska vara Ex-klassad. Det innebär att den är särskilt utformad för att undvika att antända en explosiv atmosfär genom gnistbildning.

Ex-klassad utrustning är märkt med en utrustningskategori som avgör i vilken zon den får sitta:
 
Utrustningskategori 1G — Zon 0, 1 eller 2.
Utrustningskategori 2G — Zon 1 eller 2.
Utrustningskategori 3G — Zon 2
("G" står för gas, ånga eller dimma.)

Utrustningen är också märkt med temperaturklass och explosionsgrupp som avgör vilka ämnen den kan användas för.

Utöver denna märkning finns en rad andra märkningar. T ex CE-märkning (att den följer EU-direktiv), märkning av organ som kontrollerat utrustningen, typ av explosionsskydd enligt EN-standard m.m.

Skyltar
Områden och utrymmen med explosionsklassade zoner ska skyltas med EX-skylt. Skylten sätts lämpligen i direkt anslutning till det klassade området, till exempel på en dörr eller vid en del av  anläggningen.

 

Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.