Reningsverket

Här har vi samlat information om hur man skapar en bra arbetsmiljö på reningsverk genom att kloka val av utrustning och bra utformning av lokaler.

Många arbetsmiljöproblem kan undvikas om man utformar reningsverket på ett bra sätt. Väl utformade lokaler, ventilation och belysning, minskar risken för olyckor och minskar också spridningen av vätskedimma och mikroorganismer till arbetsmiljön och ventilerar effektivt borde den vätskedimma som trots allt sprids.

Här har vi samlat tips och råd om vad man ska tänka på när man planerar för ny- eller ombyggnad av

Senast ändrad: 2015-08-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.