Belysning

Bra belysning är ofta en förutsättning för att kunna arbeta effektivt. Bra belysning bidrar också till en mer trivsam arbetsmiljö. Dålig belysning gör att man måste anstränga ögonen mer och kan ge huvudvärk och ögonbesvär. Felaktig belysning ökar dessutom riskerna för olycksfall och belastningsskador.

Allmänbelysning

I anläggningen behöver det finnas tillräcklig belysning. Om belysningen upplevs som otillräcklig, är det enklast att bara installera mer och bättre belysning alternativt byta till starkare lampor. Är man osäker på om belysningen behöver förbättras, går det att mäta belysningen och jämföra uppmätt belysningsstyrka med gällande standard. Kontakta i så fall företagshälsovården eller annan kunnig konsult för hjälp med mätningen.

Kraven på belysning varierar beroende på vilken typ av utrymmen det handlar om. De belysningsstyrkor som kan användas som riktlinjer för reningsverk enligt standarden SS-EN12464-1 är.

  • Transportvägar utan särskilda krav på god belysning, minst 100 lux
  • Trappor utan särskilda krav på god belysning, minst 150 lux
  • Processlokaler utan krav på god belysning, 200 lux
  • Förråd och lagerlokaler, minst 100 lux
  • Pausrum, vilrum, minst 200 lux

Anpassa belysningen så att den passar äldre

När man blir äldre försämras synen och äldre personer kräver därför starkare belysning. Därför är det bra om man kan installera belysning redan från början som räcker till även för äldre.

Tänk på: Låt inte en ung person bedöma om belysningen är tillräcklig.

Bra belysning vid arbete i gropar, tankar mm.

God belysning är särskilt viktigt vid arbete i trånga och slutna utrymmen som i pumpsump, kemikalietank och slamtank. Platsbelysningen ska placeras så att den inte bländar eller ger reflexer som bländar.

En pannlampa är bra vid nedstigning i gropar/tankar. Då har man händerna fria och kan klättra upp/ner från stege. Pannlampan kan med fördel kombineras med annan bärbar belysning.

Endast explosionsklassad bärbar belysning får användas vid arbete i EX-klassade zoner.

För att befintliga armaturer ska fungera bra, krävs ett väl fungerande underhåll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2020-03-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.