Utrustning

Inom reningsverk används olika former av hjälpmedel för lyft av tunga maskindelar och utrustning, stegar och ställningar för arbete på hög höjd med mer. Tillgång till och användning av lyfthjälpmedel, personlig skyddsutrustning och skyddsanordningar är nödvändigt för att minska risken för arbetsskador. 

Här finns information om sådant som är bra att tänka på när det gälller:

Övertäckning över bassänger
Utöver detta kan det också vara bra att ha övertäckning över bassänger som automatiskt dras över bassängerna. Övertäckningen bör förses med skylt eller märkning om att den inte håller för att beträdas.

Tysta maskiner
Det bästa och effektivaste sättet att minska bullret i VA-verk är att byta till maskiner och annan utrustning som är tystare, dvs bullerkällan åtgärdas.

Om det inte går att åtgärda bullerkällan kan ljudnivån minskas med hjälp av åtgärder i lokalerna i form av inbyggnader, skärmar, eller ljudabsorbenter.

Dosering av kemikalier
Vid större reningsverk doseras processkemikalier helt automatiskt, vilket är en fördel från arbetsmiljösynpunkt. Kemikalien levereras till reningsverk i tank- eller bulkbil varifrån kemikalien sugs eller blåses upp i behållare. Kemikalierna doseras sedan automatiskt till bassänger. Denna slutna hantering minskar risken för anställda att komma i kontakt med kemikalierna.
 
I mindre reningsverk förekommer manuell hantering av processkemikalier. Bäst är då om kemikalierna är flytande så att de kan pumpas (hantering av pulverformiga kemikalier dammar och ökar risken för hudkontakt och inandning av kemikaliedamm). Använd fatpump. Häll inte!

Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.