Evakuering, räddning, utrymning

Om det händer en olycka är det ofta viktigt att snabbt kunna göra en insats, exempelvis evakuera från en tunnel, ledning eller bassäng. Snabb och enkel tillgång till utrustning för evakuering och räddning underlättar.

Vid evakuering och räddning behöver man följande utrustning:

Vid evakuering, exempelvis från tom bassäng, där det inte är bråttom (när syrebrist eller farliga gaser inte är sannolika och skadan inte innebär akut fara), kan utrustningen anpassas efter behovet. Om den skadade har skadat nacken, kan det exempelvis vara viktigt att kunna fixera nacken före försiktigt lyft av personen, exempelvis på en bår.

 • Bår eller släde för transport av skadad. Tänk på var båren eller släden ska användas. Ska den användas i tunnel eller vid räddning inifrån rör, är det viktigt att den enkelt går att ta in genom trånga manhål och brunnar som ibland bara är 60 cm breda.
 • Förbandslåda. Förbandslådan bör innehålla det som behövs exempelvis för mer omfattande sårskador, vilket motsvarar en förbandslåda av typ A. Säkerställ att det finns rutiner för att hålla förbandslådan aktuell och att fylla på den. Förbandslåda ska vara lättillgänglig när den behövs och bör därför finnas både i VA-verket och i arbetsfordon och kanske också utplacerade i tunnlar och kulvertar.

Vid evakuering, exempelvis från tom bassäng, där det inte är bråttom (när syrebrist eller farliga gaser inte är sannolika och skadan inte innebär akut fara), kan utrustningen anpassas efter behovet. Om den skadade har skadat nacken, kan det exempelvis vara viktigt att kunna fixera nacken före försiktigt lyft av personen, exempelvis på en bår.

Vid evakuering ur slutna utrymmen med trång tillträdesväg kan dessutom följande utrustning behövas:

 • Lyfthjälpmedel behövs för att kunna evakuera någon exempelvis ur en brunn. Läs mer om lyfthjälpmedel.
 • För att det ska vara möjligt att lyfta upp någon på ett säkert sätt med hjälp av lyfthjälpmedel, måste personen ha en sele (säkerhetssele, fallskyddssele) som lyfthjälpmedlet kan fästas i. Att fästa lyfthjälpmedlet i kläder, livrem eller bälte innebär stor risk att den som ska lyftas upp skadas.
 • Om en skadad har sådana nackskador att förflyttning innebär risk för att skadan förvärras, kan det krävas särskild utrustning för att kunna evakuera via en trång tillträdesväg, exempelvis en smal bår med möjlighet att fixera den skadade på båren även om den behöver lyftas i vertikalt läge.
 • Syrgastuber (exempelvis Oxybox) behövs om man behöver rädda någon som drabbats av akut syrebrist men också om man måste gå in i ett utrymme där man misstänker syrebrist.
 • Flyktfilter kan användas som alternativ till syrgastub i miljöer där det finns farliga gaser, men inte förekommer koloxid eller är risk för syrebrist.
 • Vid arbete i tunnlar och andra områden där fordon kan användas, kan fordonet förses med sådan utrustning som kan behövas för evakuering av nödställda.
 • Senast ändrad: 2015-01-29
  INFO
  Dokument
  Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
  KONTAKT

  Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

  Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

  Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
  .