Fallskydd

Fallskydd ska användas vid arbeten som innebär risk att falla 2 m eller mer. Det gäller till exempel vid arbete i bassäng, brunn, ventilkammare eller rötkammare.

Vid vilka arbeten ska man använda fallskydd?

Vid allt arbete då man riskerar att falla 2 meter eller mer ska fallskydd användas, exempelvis vid 

 • arbete i bassäng
 • arbete i ledningsnätet, t ex om man måste går ner i en nedstigningsbrunn
 • inspektion och arbete i ventilkammare och rötkammare.

Fasta och personliga fallskydd

Fasta fallskydd är exempelvis skyddsräcke, handräcke, staket och ryggbågar som ska finnas på lämpliga ställen i reningsverken. De fasta fallskydden minskar risken att fall och minskar behovet av personliga fallskydd, till exempel fallskyddssele.

Måste man använda fallskydd när man klättrar ner i en bassäng mha stege?
Ja! Fallskyddssele minskar risken att skadas om man faller när man är på väg ner i eller upp ur bassängen. Vid fall från höjd (över 2 m) är annars risken stor för allvarliga skador.

Säkra personliga fallskydd

För att fallskydd ska ge ett fullgott skydd, kontrollera:
Förankring: Välj förankringspunkt som är stabil och placerad så att fallskyddet ger önskat skydd, oavsett åt vilket håll man faller.  
Anslutning: Se till att anslutningarna mellan sele, lina och förankringspunkt är stabila, oskadad och i gott skick.
Fallsskyddssele: Se till att selen fördelar kraften jämnt över kroppen, om man skulle ramla. En sele som bara består av ett bälte är livsfarligt!

                        Det är förbjudet att använda bälte som fallskydd

Kom ihåg lista för fallskydd

Inköp
Vid inköp, ställ krav och kontrollera att de fallskydd ni vill köpa in uppfyller dessa krav.

 • Fallskyddet ska vara enkelt att hantera, koppla och använda.
 • Selen ska ge en bra fördelning av kraften/vikten över en stor del kroppen om man skulle falla.
 • Selen ska var utformas så att den tillåter användaren att röra sig så mycket som behövs för tänkta arbetsuppgifter.
 • Om man ramlar och fångas upp av fallskyddet, ska det inte finnas risk för någon pendeleffekt/ska pendeleffekten motverkas. 
 • Alla komponenter ska vara kompatibla det vill säga fungera bra att använda tillsammans.

Användning

 • Innan fallskydd används, är det viktigt att den som ska använda fallskyddet vet hur det ska användas och hur det fungerar om man skulle falla.
 • Innan fallskyddet används och man tar på sig selen,  kontrollera att de ser ut att vara hela och oskadade. Skadade fallskydd ska inte användas. Rapportera fel och brister så att de åtgärdas eller fallskyddet byts ut.
 • Finns alla komponenter till fallskyddet på plats.
 • Granska riskområdet.
 • Finns en bra och stabil förankringspunkt eller måste en ny anläggas?
 • Fungerar förankringspunkten bra för arbete inom hela arbetsområdet? Behöver längden på säkerhetslinan justeras för arbete inom vissa områden?
 • Är förankringspunkten vald så att risken för pendling minimeras, om man skulle falla?
 • Om fallskyddet har använts och någon har fallit finns risk att fallskyddets skyddsförmåga har försämrats. Därför bör man kassera ett sådant fallskydd.

Underhåll
Fallskydd är viktiga för säkerheten. Därför behövs rutiner för årlig kontroll av att fallskyddsutrustningen är oskadad och i gott skick. Denna årliga kontroll bör göras av någon med god kunskap om fallskyddsutrustning, hur de ska se ut och fungera. Enligt standarden EN 365:2004 ska fallskyddsutrustning besiktigas minst var 12e månad av en kompetent person.

Senast ändrad: 2014-11-12
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.