Gasvarnare

Vid arbete i pumpstationer, tunnlar och ledningar, brunnar och andra slutna utrymmen kan det förekomma höga halter av giftiga gaser som vätesulfid (svavelväte) men också så mycket explosiva gaser att det dels är risk för explosion, dels att luftens syre trängs undan och syrehalten blir för låg. Blir syrehalten för låg börjar man må dåligt och kan svimma. Dödsfall har inträffat. Därför är det viktigt att gasvarnare finns och tas med bland annat vid arbete i pumpstationer.

Om gasvarnare

Gasvarnaren som ska användas inom VA-verk ska:

 • Vara EX-klassad.
 • Vara utrustad med förlängd mätsond, så att man kan sticka in mätsonden exempelvis i en tank eller grop för att kontrollera att luften är säker innan man går ner i tanken eller gropen.
 • Ha snabb responstid det vill säga reagera snabbt (sekunder) om syrehalten blir för låg eller om det finns risk för explosion. 
 • Alarmfunktionen ska vara både optisk och akustisk, det vill säga larmet ska både höras och synas.
 • Ha låg vikt och vara enkel att använda.

Gasvarnare ska larma när:

 • Syrehalten är lägre än 19,5 % (vanlig luft innehåller 21 % syre) .
 • Vätesulfidhalten (svavelvätehalten) är högre än 5 ppm. OBS! Nivågränsvärdet för vätesulfid har sänkts från 10 till 5 ppm. Kontrollera att larmnivån på gasvarnaren är inställd på det nya gränsvärdet.
 • Halten av explosiva ämnen, som metan, överskrider 5-20 % av den undre explosionsgränsen.
 • Det är en fördel om gasvarnaren också varnar för höga koldioxidhalter, eftersom sådana kan finnas t.ex. vid luftningsbassänger i dåligt ventilerade lokaler.

För att gasvarnaren ska fungera över tid och vara tillförlitlig, är det viktigt att den underhålls och kontrolleras.

 • Kontrollera gasvarnarens instruktionsbok. Behöver gasvarnaren kontrolleras eller underhållas på något sätt?
 • Sköter ni kontroll och underhåll enligt instruktionsboken och med eventuellt angivna tidsintervall?
Senast ändrad: 2016-05-20
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.