Lyfthjä

lpmedel

Vid underhålls- och reparationsarbete behöver man ofta lyfta eller förflytta maskiner, exempelvis pumpar i samband med pumpbyte eller maskindelar för att komma åt att göra arbetet. Då behövs någon form av hjälpmedel.Lyft av tunga föremål

Lyfthjälpmedel ska finnas i pumpstationer, verkstan och andra anläggningsdelar i reningsverk där tunga lyft kan förekomma. Lyfthjälpmedel behövs bland annat vid lyft och förflyttning av. 

  • Pumpar
  • Växlar
  • Motorer
  • Olika maskindelar
  • Rör
  • Förpackningar med kemikalier, t ex polymerer och fällningskemikalier.

Det finns olika typer av lyftanordningar och lyftredskap som kan användas, exempelvis lyftbalk, kättingtelfer, lyftblockkrokar, stroppar, kedjor och lyftok.


Vad behövs för säkert lyft?

Kunskap om hur man lyfter säkert.

Anställda behöver veta hur lyfthjälpmedel ska användas och vilket lyfthjälpmedel som passar i olika situationer och för olika tyngder. Bristande kunskap kan leda till att lyfthjälpmedel som inte är anpassade för uppgiften används, till exempel lyfthjälpmedel med otillräcklig lyftkapacitet.

Säkert arbetssätt.

Vid alla lyft ska man se till att ingen befinner sig i lyfthjälpmedlets riskområde, d v s under det föremål som lyfts men inte heller i det område inom vilket lyfthjälpmedlet förflyttas.
När man använder lyfthjälpmedel är det viktigt att man varken är för trött eller stressad. Det gäller särskilt om arbetsuppgiften är ovanlig eller om det saknas klara arbetsrutiner.

Fungerande underhåll och kontroll/besiktning av lyfthjälpmedel.

Det är viktigt att lyfthjälpmedel kontrolleras och underhålls så att slitage och fel upptäcks och åtgärdas tidigt. Slitna eller defekta lyfthjälpmedel ska inte användas. Om lyftredskap (krok, lyftögla, lyftstropp) används, ska det vara i gott skick och anpassat till det som ska lyftas. Skadat eller defekt lyftredskap ska kasseras. Lyftredskap och lyfthjälpmedel som går sönder kan leda till mycket allvarliga olyckor och skador både på personer och material.

Personlig skyddsutrustning.

Vid tunga lyft och då lyfthjälpmedel används, ska (vid behov) skyddshandskar, skyddsskor och skyddshjälm användas.

Senast ändrad: 2014-10-31
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.