Lyfthjälpmedel för personlyft

Vid arbete på VA-verk och i ledningsnätet kan man behöva evakuera någon från tank, grop, ledning eller tunnel. Då behöver den som ska lyftas ha fallskyddssele och dessutom behövs bra lyfthjälpmedel och kanske också transporthjälpmedel.

Säkerhetssele och livlina

För att det ska vara möjligt att lyfta en person med hjälp av ett lyfthjälpmedel, behöver personen ha säkerhetssele med luftögla med falldämpare på minst baksida och helst även framsida. Som komplement till säkerhetsselen finns vanligtvis också en livlina.

Flyttbara lyfthjälpmedel

Det finns olika typer av flyttbara lyfthjälpmedel. Två typer av lyfthjälpmedel som är användbara exempelvis för evakuering av en nödställd ur brunn eller ledning är tripod och Dawit-systemet.

Fast installerade lyfthjälpmedel

Vid personlyft ska endast lyftanordningar konstruerade och tillverkade för personlyft användas. Undantag kan få göras i nödsituationer. Om andra typer av lyftanordningar används finns risk att den som ska lyftas skadas av själva lyftet.

Släde eller annat transporthjälpmedel

För transport i tunnel, kan det behövas en släde eller liknande transporthjälpmedel som en nödställd kan transporteras på. Samma sak gäller vid arbete inuti rör. En motordriven vagn eller manuellt driven vagn kan användas för uttransport av en nödställd. Då är det viktigt att vagnen är försedd med lina som an användas för att dra ut vagnen eller att den enkelt kan förses med en lina som man alltid har med sig när man använder vagnen.

Senast ändrad: 2015-04-01
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.