Maskiner och fordon för arbete i tunnlar

Eventuell utrustning som ska användas inne i tunnlar ska om möjligt vara el- eller batteridrivna och tåla vatten.

Om reservkraftaggregat (diesel) ska användas, ska det normalt sett placeras utanför tunneln, för att undvika att det blir höga halter av avgaser i tunneln.

Fordon i tunnlar

Fordon ska om möjligt inte användas alls i tunnlar, eftersom tunnlarna ofta är dåligt ventilerade, vilket innebär att halten av avgaser i tunneln kan bli hög. Om fordon måste användas, är det en fördel om det går att välja batteridrivna fordon.

  • Om dieselfordon ska användas i tunnlar, finns risk för höga halter av dieselavgaser. Därför, krävs en dokumenterad riskbedömning inklusive detaljerade skyddsåtgärder som beskriver riskerna men också de skyddsåtgärder som ska tillämpas för att kontrollera riskerna. Dessutom bör endast specialdiesel, anpassad för användning i tunnlar användas.
  • Tomgångskörning får inte förekomma.
  • Eventuella fordon ska vara utrustade med en brandsläckare. Exempelvis har ett VA-verk krav på att det ska finnas antingen en pulversläckare av lägst klass 43A 233B 6 kg eller två 34A 233B C 6kg.
Senast ändrad: 2015-08-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.