Mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i samband med ensamarbete

Om man

arbetar ensam

, är det viktigt att man snabbt kan få hjälp om det skulle behövas. I många fall räcker mobiltelefon, men annan kommunikationsutrustning kan också behövas.

Kommunikationsutrustning är mycket viktig för säkerheten i arbetet och för att snabbt kunna  få kontakt och vid behov hjälp. Fungerande kommunikationsutrustning är vanligtvis en förutsättning för ensamarbete. Några alternativ är:
  • Mobiltelefon
  • Kommunikationsradio
  • Larmanordning.
  • GPS i kombination med kontakt med larmcentral
  • Personlarm i kombination med så kallat Man Down-larm (om man faller och larmet hamnar i vågrätt läge)

Mobiltelefon är en enkel lösning, men man behöver  kontrollera att det är god täckning på alla de ställen och i de utrymmen där den måste fungera. I slutna och otillgängliga utrymmen, exempelvis ventilkammare och pumpstationer kan det vara dålig täckning.

Välj det alternativ som ger god säkerhet och som passar er.

Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.