Ögon- och nöddusch

I VA-verk hanteras kemikalier som är frätande och som kan skada hud och ögon. Därför är det vikigt att ha snabb tillgång till ögon- och nöddusch, om en olycka inträffar.

Ögondusch
Placering
 • Nära arbetsplatser där man hanterar kemikalier som måste kunna sköljas bort snabbt om en olycka inträffar.
Utformning
 • Ögondusch ska vara ansluten  till vattenledningsnätet.
 • Den ska lätt kunna utlösas även av en skadad person som kan ha svårt att se, eftersom ögonspolningen måste påbörjas omgående efter en olycka.
 • Helst spolningen fortsätta automatiskt så att händerna är fria för att hålla isär ögonlocken.
 • Det är bra om ögonduschen har två spolmunstycken eller en duschstråle som sköljer båda ögonen och ansiktet, eftersom man kan få stänk i ansiktet och i båda ögonen samtidigt.
Komplement till fast ögondusch
 • Ögonspolningsflaskor. Det finns även fickburna ögonspolningsflaskor.
 • På t ex pumpstationer kan man använda ögondusch av engångstyp. En möjlighet är att ha två sprayburkar i ett uppfällbart skåp. Sprayen aktiveras när skåpluckan fälls ned.

Nöddusch
Om det finns risk för översköljning av kemikalier som kan skada eller tränga igenom huden, ska det finnas nöddusch. Den ska vara lätttillgänglig och enkel att utlösa, även om man kryper på golvet. Det är bra om nödduschen har tempererat vatten, särskilt om man fått frätande ämnen på sig och behöver duscha länge för att minska risken för skador.

När man använder ögon- eller nöddusch
Om man får stänk av frätande ämnen ska ögonen spolas länge, upp till 15-20 minuter, med tempererat vatten (20-30°C).

Kontrollera att ögondusch och nöddusch fungerar

 • Är placeringen bra - lättåtkomlig när det behövs?
 • Är ögon- och nödduschar alltid tillgängliga (inte blockerade på något sätt)
 • Är platsen där ögon- och nöddusch finns uppskyltad.
 • Om långvarig dusch/spolning kan behövas - är vattnet tempererat?
 • Finns rutiner för vem som ska kontrollera funktionen hos ögon- & nöddusch och hur ofta kontrollen ska göras? Nöddusch ska t ex kontrolleras minst en gång per halvår. Notera att ni gjort kontrollen, t ex på en lapp på väggen intill nödduschen.  Fungerar rutinerna?
 • Om ögonspolflaskor finns - fungerar utbytet av dem så att de inte blir för gamla? Se bäst före-datum på flaskan. 
Senast ändrad: 2012-09-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.