Personlig skyddsutrustning

För arbeten som innebär risk för vätskedimma, spill eller att det skvätter, men också för andra arbeten är det viktigt att ha tillgång till bra personlig skyddsutrustning och att använda den. Under Arbeta säkert anges vilken skyddsutrustning som behövs vid olika arbetsuppgifter.

Exempel på skyddsutrustning som är lämplig vid arbete i VA-verk:

Skyddskläder och skydd för huden

 • Vattentäta skyddskläder till exempel korttidsoverall eller regnkläder samt vattentäta skyddsskor eller stövlar. Vid behov kan skor eller stövlar med stålhätta och spiktrampskydd användas.
 • Om arbete utförs i miljöer där det kan vara viktigt att man syns bra, bör reflekterande arbetskläder eller reflexväst användas.
 • Vattentäta arbetshandskar. Vid arbete med kemikalier behövs handskar som är motståndskraftiga mot den kemiska produkt man arbetar med. Information om vilken typ av skyddshandskar som rekommenderas finns i produktens säkerhetsdatablad.

Skydd för ögon och andningsvägar

 • Visir som skyddar hela ansiktet till exempel mot stänk och med tillbehör som skyddar hals och hår. Om svetsning förekommer behövs ett speciellt svetsvisir. För svetsning rekommenderas självbländande svetsvisir. Visir kan kombineras med andningsskydd.
 • Andningsskydd, exempelvis helmask med filter. Om andningsskyddet förses med P3-filter ger det ett bra skydd  mot aerosoler. Andningsskydd kan behövas vid arbete i slutna utrymmen där det förekommer kraftigt luktande eller farliga gaser, till exempel vätesulfid (svavelväte). Andningsskydd ska av hygieniska skäl vara personliga. Dessutom är det viktigt att de provas ut så att de passar användaren (sluter tätt mot ansiktet) och ger ett bra skydd.
 • Tryckluftsmatat andningsskydd. Denna typ av andningsskydd är det enda andningsskydd som skyddar i miljöer där det kan förekomma syrebrist, till exempel inuti tankar eller i pumpgropar.

Om det bullrar

 • Hörselskydd. Hörselskydd med inbyggd kommunikationsradio kan ibland behövas för att underlätta kommunikationen mellan kollegor.
 • Fallskyddsutrustning
 • Vid vissa arbete bland annat arbete i tankar och slutna utrymmen eller på hög höjd, behövs fallskydd inklusive lyftsele med linlås. En rekommendation är att använda fallskydd vid arbete i brunnar eller ventilkammare som är minst 4 m djupa och vid arbete i brunnar eller ventilkammare där det inte går att pumpa bort vatten så att vattendjupet understiger 0,5 meter.
 • Övrig skyddsutrustning

  • Skyddshjälm. Skyddshjälmen ska vara CE-märkt. Hjälmen kan vid behov kombineras med hörsel- och ögonskydd samt pannlampa.

  För vissa arbetsmoment kan kloakdräkt och flytväst behövas.

  Inköp av personlig skyddsutrustning

  Skyddsutrustning ska tillhandahållas och bekostas av arbetsgivaren. Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt. Det gäller både skyddskläder, skyddsskor, skyddshandskar, visir, andningsskydd och hörselskydd. Kontrollera att CE-märket gäller för användning vid svetsning.

  Det är viktigt att skyddsutrustningen passar den som ska använda den. Därför behöver var och en som ska använda personlig skyddsutrustning ha utrustning som passar. Se till att utrustningen provas ut för var och en. Det är väl självklart att alla ska ha kläder i rätt storlek. Detsamma gäller andningsskydd, som måste passa den som använder det. Dålig passform försämrar funktionen och kan också göra att utrustningen passar så dåligt att den inte används.

  Senast ändrad: 2015-12-16
  INFO
  Dokument
  Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
  KONTAKT

  Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

  Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

  Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
  .