Säkerhetsutrustning, arbete i tunnlar

Vid arbete i tunnlar behöver man ta med utrustning:

 • Skyddshjälm med hakrem ska användas vid allt arbete i tunnlar (om det inte är uppenbart obehövligt).
 • Skyddsskor eller stövlar med halkskydd.
 • Vid arbete i tunnlar ska säkerhetssele normalt sett alltid användas. Säkerhetsselen underlättar om räddning och uttransport ur tunneln skulle behövas. Den kan också användas för att bära med sig utrustning.
 • Pannlampa och kompletterade reservbelysning i form av handlampa, reservglödlampa eller extra handlampa.
 • Om det finns risk för tillfälliga höga halter av farliga gaser eller syrebrist, bör oxybox (om det finns risk för syrebrist) tas med. Flyktfilter kan användas, men enbart om det inte är risk för syrebrist och inte heller finns risk för höga (kvävande) halter koloxid. Observera att flyktfilter inte skyddar mot syrebrist eller höga och kvävande koloxidhalter.
 • Förbandslåda. Om det inte finns förbandslåda i närheten av arbetsområdet, ska förbandslåda tas med.

Vid arbete i våta tunnlar finns det risk för bildning av farliga gaser och syrebrist.

 • Ta med gasvarnare som varnar för svavelväte, syrebrist och explosiva gaser.
 • Ta med andningsskydd som skyddar mot vätesulfid (svavelväte) och lösningsmedel och andra föroreningar som kan förekomma. Om det börjar lukta vätesulfid (luktar som ruttna ägg) ska man sätta på sig andningsskyddet. Observera att svavelväte trubbar av luktsinnet. Om gasvarnaren larmar ska man lämna tunneln.
 • Ta med syrgastub (t ex Oxybox) som räcker i minst 20 minuter. Om gasvarnaren larmar för syrebrist, använd syrgasen och gå ut ur tunneln.

Om man måste vada i en våt tunnel:

 • Använd flytväst och stav.
 • Om vattnet flyter snabbt eller forsar fram, använd livlina för sammanlänkning med kollega.

Vid arbete från båt:

 • Använd flytväst.
 • Båten ska vara utrustad med åror, båtshake, luftpump och lång lina.
 • Båten ska vara säker och klara eventuellt haveri, exempelvis genom att vara tillverkad av uppblåsta gummisektioner (även om det går hål i en sektion, ska inte båten sjunka).
Senast ändrad: 2015-12-16
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.