Ställningar

Ställningar används bland annat vid arbete i bassänger och vid underhåll och reparation av linspel. Rullställning används ibland och är vanligtvis ett säkrare alternativ än att arbeta från stege, förutsatt att ställningen är monterad på rätt sätt och används rätt.

Viktigt att veta om ställningar
Arbetsmiljöverket har utfärdat detaljerade regler för utformning av och arbete med ställningar Länk till annan webbplats.. Om man använder ställningar är det viktigt att känna till och följa dessa regler. Reglerna gäller även för rullställningar.

I VA-verk anlitas ofta entreprenörer för att bygga ställningar och ibland också för arbete som innebär att ställningar används. När entreprenörer anlitas är det viktigt att ställa krav på att de följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och även att kontrollera att de känner till vilka regler som gäller.

Kontrollera att ställningarna är säkra
Några grundläggande krav på ställningar är:

 • Om ställningen är 2 m eller högre, ska den ha skyddsräcken. Räckena ska vara tillräckligt stadigt (testmetod beskrivs i Bilaga 1 i AFS 1990:12 Länk till annan webbplats.) och normalt vara cirka en meter högt och tvåledigt eller ge motsvarande skydd.
 • Placera ställningen så nära vägg/arbetsområde att risken att falla mellan ställning och vägg etc. minimeras.
 • Se till att ställningen är stabil genom en kombination av förankring, stöttning, stagning och stabiliserande tyngd.
 • De ställningar som används ska vara typkontrollerade (tredjeparts-certifierade), vilket intygas med ett typkontrollintyg.
 • Kontrollera alltid ställningen innan den tas i bruk. Kontrollera den fortlöpande under användningstiden. Förband, stag, förankringar och liknande får normalt sett inte ändras eller tas bort.
 • Ställningarna ska dimensioneras så att de klarar den maximala tyngd som den kan komma att användas för.
 • För prefabricerade ställningar ska leverantören lämna instruktioner på svenska för uppförande, användning, nedmontering och skötsel. Instruktionerna ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen.
 • De som arbetsleder eller själva arbetar med ställningar, ska ha fått utbildning eller information för det arbetet.

Speciellt för rullställningar

 • Rullställning som är uppställd för användning ska stå stadigt och vara fixerad, till exempel på lastöverförande stöd, låsta hjul eller låsta rullar. Den ska om möjligt ha arbetsplanet i horisontellt läge.
 • Rullställning med luftfyllda hjul, ska ha särskilda höj- och sänkbara lastöverförande stöd.
 • Hjul och rullar till rullställning ska vara fästa vid ställningen, så att de inte kan lossna oavsiktligt.
 • Vid flyttning av en rullställning, se till att material och liknande inte kan falla ned och att det inte finns risk att rullställningen välter.
Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.