Stegar

I reningsverk förekommer arbete på en höjd över 2 m som kräver arbete från stege eller ställning. Arbete från stege innebär risker och många olyckor har inträffat. Därför är det viktigt att se till att det finns bra utrustning för att kunna arbeta både på hög höjd och nere i gropar.

Varför är det farligt?
Det är inte ovanligt med olyckor som beror på att stegen glider på underlaget eller att man lutar sig ut från stegen för att nå och tappar balansen. Det förekommer också att man inte har tillgång till stege utan klättrar på föremål för att nå och sedan glider föremålet iväg och man faller. Ett antal olyckor av denna typ har rapporterats från VA-verk. Allvarliga olyckor har också inträffat när man faller från en stege och samtidigt håller i något tungt föremål. Det händer också att man helt enkelt tappar taget och faller.

Öka säkerheten
Det finns flera sätt att öka säkerheten vid arbete på hög höjd, till exempel:

  • Undvik att använda en lös stege. Går det till exempel att använda en ställning med arbetsplattform med staket runt istället?

Stegar bör enbart användas för kortvariga arbeten, till exempel byte av lampa. Arbete som kräver att man tar i och använder mycket kraft ska inte utföras från stege. Man ska inte heller bära tunga föremål när man klättrar på en stege.

Om man måste arbeta från en stege

Det kan vara svårt att undvika stegar helt och hållet. Om man måste använda stege, är det viktigt att se till att arbetet blir så säkert som möjligt.

  • Bär aldrig något tungt vid förflyttning i stege. Händerna ska vara fria.

Om stegen

  • Stegen ska vara typkontrollerad eller certifierad med tydlig och varaktig märkning.
  • Använd fasta stegar så långt det är möjligt. Lösa stegar kan förankras i övre änden med ett spännband, rep eller liknande.
  • Vid behov av fallskydd kan säkerhetssele användas.
  • Fast monterade stegar kan förses med bygel eller skyddskorg, vilket skyddar om man skulle tappa taget och falla bakåt. OBS! Om det är trångt, kan det vara svårt att vinscha upp någon om det finns bygel eller skyddskorg på stegen. I sådana fall behövs annan typ av fallskydd, exempelvis säkerhetssele. Skyddskorg och bygel är främst avsedda för stegar som monteras på/står mot fasader.

Om en lös stege måste användas, se till att den:

  • Är i gott skick och enkel att förflytta.
  • Har glidskydd.
  • Är stabil och har lagom längd för avsedd användning.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr Stegar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2020-03-26
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.