Arbete i ledningar

Arbete med ledningar handlar om kontroll och underhåll av ledningar och ventilprovning utifrån och i undantagsfall arbete inuti ledningar. Här finns tips och råd om hur man kan arbeta säkert med ledningar.

Kontroll av ledningar

En del av arbetet med ledningar sker i trafikmiljö. Kontrollera att de som ska utföra arbetet har den utbildning och utrustning som behövs för att kunna arbeta säkert.

När ledningar ska kontrolleras och underhållas, är det bäst om kontrollen kan göras utifrån och utan alltför stora ingrepp i ledningarna.

Undvik arbete inuti ledningar

I grova ledningar är det möjligt att krypa in. Arbete inuti ledningar innebär särskilda risker, bland annat för att det kan vara svårt att evakuera en nödställd person från ledningen. Arbete i ett trångt utrymme under mark kan också upplevas som obehagligt (speciellt av de som har klaustrofobi men också av andra). Speciellt i avloppsnätet kan det också finnas farliga gaser och syrebrist inuti ledningar. Därför ska man så långt möjligt undvika arbete i ledningar. Det kan man göra exempelvis genom att:

  • Så långt möjligt använda fjärrstyrd kamera för inspektion.
  • Så långt möjligt använda robot för arbeten inuti ledningen.
  • När rotskärning i ledningar måste göras, använd mekaniska metoder och en robot.
  • Renovera ledningar genom att använda metoder där invändiga arbeten undviks.
  • Laga rör från utsidan, så långt det är möjligt. Lagning av rör från utsidan innebär vanligtvis att man behövs schakta och riskerna med det arbetet ska vägas mot riskerna med att arbeta i ledningen. Man behöver också väga in vilka åtgärder som kan minska riskerna.
  • Svetsning inuti ledning kan undvikas genom att vid reparation av rostskador:
    • Laga skadan utifrån, vilket innebär att en del av ledningen måste friläggas för åtkomst. Reparation görs genom utvändig svetsning.
    • Laga skadan inifrån genom att montera reparationsmanschett, som tätar mot rörväggen med gummitätningar. Reparationsmuff monteras mekaniskt med bult, så att den tätar mot rörväggen.

Även om man försöker undvika arbete inuti ledningar så långt det går, är allt sådant arbete inte möjligt att undvika. Läs mer om när arbete måste göras inuti ledningar.

Senast ändrad: 2015-01-28
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.