Arbete i pumpstation

Arbete med rengöring, spolning, underhåll eller reparation i pumpstationer kan innebära sådana risker att man inte ska arbeta ensam. Arbetet kan vara tungt och man kan utsättas för farliga gaser. Därför behöver man bedöma riskerna och bestämma vid vilka arbeten ensamarbete inte är tillåtet.

Servicebil

Vid arbete på pumpstation underlättar det om en servicebil med rätt utrustning används. Servicebilen underlättar arbetet och förbättrar säkerheten.

Använd gasvarnare vid arbete i pumpstation

Gasvarnare Länk till annan webbplats. ska alltid bäras med vid arbeten nere i pumpgrop och pumpsump i pumpstation och bör därför alltid tas med till pumpstation om sådant arbete kan förekomma.

Arbete i pumpgrop

Vid arbete i pumpgrop, när man måste gå ner i gropen, måste det alltid finnas någon kvar som inte går ner i gropen. Om något händer, är det viktigt att personen i pumpgropen kan få hjälp eller lyftas upp utan att någon annan behöver gå ner i gropen. Därför behöver den som går ner i gropen ha lyftsele på sig.

Renspolning av pumpgrop

För arbeten i pumpstationer exempelvis renspolning av pumpgrop med vatten med vanligt ledningstryck använd personlig skyddsutrustning och gasvarnare. Exempel på lämplig skyddsutrustning:

  • Om det finns risk för stänk, visir som skyddar hela ansiktet och med tillbehör som skyddar hals och hår.
  • Om det bildas aerosoler, visir i kombination med andningsskydd med bältesburen fläkt och filter. P3-filter ger ett bra skydd mot aerosoler
  • Korttidsoverall som skyddar mot stänk eller regnkläder
  • Vattenbeständiga handskar
  • Stövlar med stålhätta och grovräfflad gummisula

Spolning med högtryck

Vid spolning med högtryckspruta, använd samma utrustning som beskrivs ovan och dessutom hörselskydd samt visir kopplat till P3 filter för skydd mot aerosoler.

Senast ändrad: 2013-09-04
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.