Arbete i trafikmiljöer

När man arbetar med underhåll och reparationer i ledningsnätet och när man lägger nya ledningar, kan det vara svårt att undvika att arbeta i eller nära trafik eller parkmark. Då är det viktigt att man känner till och följer de säkerhetsrutiner som gäller för sådant arbete.

TA-plan och utbildning om arbete och säkerhet i trafik

Har du den utbildning som behövs för arbete i trafikmiljöer och parker? Vanligtvis ställer väghållaren (Trafikverket eller kommunens gatu- eller trafikkontor) krav på att alla som arbetar med ledningsnätet ska ha utbildning om hur man arbetar säkert i trafikmiljöer. Här finns en sammanfattning av några av de säkerhetsrutiner som kan tillämpas vid arbete i sådana miljöer.

Innan arbetet påbörjas ska det vanligtvis finnas en TA-plan (trafikanordningsplan) som väghållaren ska godkänna. TA-planen innehåller fakta om vägarbetet och hur det ska märkas ut.

Observera att om någon som ska arbeta i trafikmiljö saknar utbildning eller inte följer TA-planen, kan det finnas risk för vite. Vitet är oftast personligt.

Inför arbete i trafikmiljöer

När man ska arbeta i trafikmiljöer är det viktigt att ta med sig den säkerhetsutrustning som kan behövas. De regler som gäller för arbetet på vägar där Trafikverket är väghållare beskrivs nedan. Kontrollera vilka regler som gäller för kommunala vägar och parkmark.

  • Godkänd varselklädsel med reflex (som är märkt med EN 471 klass 3). Varselkläderna ska vara fluorescerande gula och/eller orange. Vid mörker, dis och dimma eller andra förhållanden med dålig sikt, ska dessutom varselbyxa (med långa ben) i lägst klass 2 användas.

Innan arbetet påbörjas ska åtgärder vidtas för att sänka hastigheten hos passerande fordon till 30 km/timme (om trafiken passerar i direkt anslutning till arbetsområdet) eller 50 km/timme om trafiken passerar minst 2,5 m från arbetsområdet). Om inte det är möjligt ska arbetsområdet spärras av.

Observera att de hastigheter det handlar om är verkliga hastigheter (inte vad som står på skyltarna).

  • Utrustning som behövs för att kontrollera riskerna med trafik intill arbetsområdet.
    • Alternativ 1. Utrustning för att dämpa hastigheten. Exempel på hastighetsdämpande åtgärder är avsmalning av körfält, gupp, ”aktiva farthinder”, bullerräfflor, chikan (S- kurvor med liten radie) och sidoförflyttning av tra­fiken.  Trafik som passerar i omedelbar närhet av arbetsområdet ska inte köra fortare än 30 km/timme (verklig hastighet). Om avståndet är minst 2,5 m är hastigheter upp till 50 km/timme acceptabelt. Om passerande trafik kör i upp till 70 km/timme, krävs en barriär mellan trafiken och arbetsområdet.
    • Alternativ 2. Utrustning för att spärra av arbetsområdet, om det inte är möjligt att reducera hastigheten hos passerande trafik. Det finns olika varianter av sådana skydd, exempelvis TMA-skydd som är energiupptagande skydd som är monterade på fordon, skyddsbarriärer eller trafikbuffert. Avspärrning behövs, även om det bara är ett kortvarigt arbete, om fordon passerar i hastigheter över 70 km/tim (verklig hastighet) eller 50 km/timme på ett avstånd av 2,5 m från arbetsområdet. Att enbart använda arbetsfordonet för avspärrning om trafiken passerar i 70 km/timme är inte tillräckligt, om inte fordonet är försett med TMA-skydd.
  • Skyltar med varning för arbete på vägen och hastighetsbegränsning. Skylt med hastighetsbegränsning (röd och gul rund skylt) kräver tillstånd från väghållaren. Skylt med rekommendation om lägre hastighet än den tillåtna (fyrkantig blå och vit skylt) kan sättas upp utan sådant tillstånd.
Senast ändrad: 2015-01-28
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.