Underhåll och renovering av tunnlar

Renovering av tunnlar kan göras med olika metoder. Vanligtvis används cement för lagning av tunnlar, men svetsning i rör i tunnlarna och armering (proppning) kan också förekomma. Oavsett vilken metod som används, är det viktigt att planera arbetet och använda säker utrustning, så att arbetet blir säkert.

 • De åtgärder som beskrivs för arbete i tunnlar ska tillämpas också om man behöver renovera eller underhålla tunnlar.

Om tunnelväggen behöver förstärkas, förekommer borrning och proppning. Det är ett arbete som både alstrar buller, damm och vibrationer och som innebär en olycksrisk, eftersom man arbetar med maskiner. Därför är det viktigt att, utöver de grundläggande skyddsåtgärderna också:

 • Använda hörselskydd
 • Använda utrustning som är vibrationsdämpad och om det inte är möjligt, begränsa den tid som man arbetar med vibrerande verktyg så att gränsvärdet inte överskrids
 • Använda andningsskydd, för att undvika att andas in damm som sannolikt innehåller kvarts (som kan ge lungsjukdomen silikos).
 • Använd lyft- eller transporthjälpmedel för transport av utrustning och material i tunneln.
 • Elsäkerhet: All elektrisk utrustning som används i ledningen ska förses med ström via jordfelsbrytare. Testa jordfelsbrytaren dagligen under den tid elektrisk utrustning används inuti vattenledningen.
 • Personalutrymme:Om arbetet inuti tunnel sker mer än tillfälligt, behöver personalen ha tillgång till personalutrymme i anslutning till arbetsplatsen med
  • Omklädningsmöjligheter och plats för förvaring av kläder och torkutrymme
  • Tvättplats och dusch med varmt och kallt vatten
  • Toalett
  • Matrum
 • Utrustningska hanteras på rätt sätt efter användning, dvs. rengöras, kontrolleras, repareras vid behov och förvaras rätt.

Om det finns risk för att det sprids dimma från avloppsvattnet eller damm från intorkat slam eller om det förekommer arbeten som alstrar sprut och damm behövs dessutom:

 • Andningsskydd med P3-filter
Senast ändrad: 2015-01-29
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.