Testbollar/rörproppar

Så kallade testbollar används för att blockera rör i samband med reparation, underhåll och installation av rörsystem. De används också för att blockera röravsnitt i samband med täthetsprovning.

Det finns risker vid arbete med testbollar. Om trycket blir för högt, kan testbollen sprängas sönder och i värsta fall kan man träffas av delar från testbollen. Större testbollar (från 375–800 mm i diameter) är därför försedda med en säkerhetsventil som utlöser om trycket blir för högt. Testbollen kan också skadas av vassa föremål, t.ex. på insidan av röret. En sådan skada kan innebära att testbollen brister när trycket ökar.

Vid leverans av testbollar, följer det med säkerhetsinstruktioner. Det är viktigt att alla som arbetar med testbollar känner till och följer dessa instruktioner.

En leverantör som säljer testbollar/rörproppar har lagt ut säkerhetsföreskrifter på sin webbplats Länk till annan webbplats..

Instruktionerna inleds med följande information: Om proppen av någon anledning spricker kan det leda till dödsfall, kroppsskada och/eller egendomsskada. Osäkra metoder kan också leda till dödsfall eller allvarlig skada. Följande information i ”Allmän information”, ”Förberedelser före användning”, ”Drift”, och ”Underhåll och förvaring” måste alltid följas.

Senast ändrad: 2020-03-26
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.