Personlig hygien

Det är viktigt med god personlig hygien och speciellt handhygien när man arbetar i reningsverk. Kontakt med avloppsvattnet innebär risk för smitta.

Glöm inte tvätta händerna
 • Direkt efter kontakt med avloppsvatten eller slam och när du varit i lokaler med risk för kontakt med slam och avloppsvatten
 • Före måltid,
 • Före snusning eller rökning

Tänk på
För att minska risken för sjukdom och smitta, finns det flera rutiner som alltid måste fungera:

 • Vistas inte längre än nödvändigt på platser där det förekommer avloppsvatten, slam eller dimma och damm från avloppsvatten eller slam.
 • Tvätta händerna direkt efter varje arbetsmoment med tvål och vatten . Skölj med desinfektionslösning.
 • Tvätta alltid händerna innan du tar i något som sedan ska stoppas i munnen, till exempel mat, snacks, snus eller cigaretter.
 • Byt arbetskläder med mer som blivit förorenat. Duscha så snart det är möjligt.
 • Förvara privata och arbetskläder i olika klädskåp.
 • Rengör skyddskläder, inklusive stövlar och handskar i särskilt utrymme (inte på samma ställe där man tvättar händerna).
 • Tvätta arbetskläder separat (blanda inte med privata kläder).
 • Byt till rena arbetskläder före måltid eller fika.
 • Vid arbete i pumpstation, ta med vatten, tvål och desinfektionslösning, om det inte finns i pumpstationen. 
När man tvättar händerna ofta, finns risk att händerna torkar ut. Man kan få torr hud och till och med självsprickor och eksem. Därför är det bra att smörja in händerna med en fet kräm, efter tvätt.
Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.