Reningsverket

Här har vi samlat information om hur man arbetar säkert i reningsverket.

Risker

De risker som förekommer i reningsverket är bland annat

  • Olycksrisker som kan leda till allvarliga skador om man inte kan få hjälp snabbt, exempelvis vid arbete i slutna utrymmen där det kan finnas giftiga eller kvävande gaser.
  • Arbete i vid bassänger, där det kan vara halt och kan förekomma vätskedimma som innehåller hälsofarliga mikroorganismer.
  • Arbetet kan också innebära många tunga lyft och arbete med maskiner och utrustning som kan bullra och som kan leda till olyckor om de används fel eller om utrustningen är skadad.

Läs mer om risker och hur man kan arbeta säkert vid arbete med

Senast ändrad: 2015-08-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.