Arbete i gropar, tankar och andra delvis slutna utrymmen

Arbeten i slutna utrymmen är arbete som utförs i t ex pumpgropar, slamtankar, avloppsbrunnar och kemikalietankar. Arbete i slutna utrymmen kan vara farligt och ska därför planeras noggrant. Risker som man måste vara medveten om och kontrollera är bland annat om det finns farliga gaser eller är syrebrist i utrymmet.

OBS! Inget ensamarbete och inga minderåriga
Arbetet i slutna utrymmen innebär sådana risker att det inte får göras av någon som arbetar ensam eller av någon minderårig (under 18 år).

Kontrollera att arbetet är säkert
Använd gärna vår checklista för arbete i slutna utrymmen och för slamtank för att kontrollera att arbetet planeras och utförs på ett säkert sätt.

Öva, så att ni vet att ni klarar en eventuell räddningsinsats
Den som arbetar i tank eller grop, ska ha en livlina, för att det ska vara möjligt att lyfta  personen, om något skulle inträffa. Är ni säkra på att den kollega som finns med vid arbetat klarar av att lyfta upp personen ur tanken eller gropen? Öva att göra sådana lyft, så att ni vet att det fungerar om det skulle behövas. Är det alltför svårt eller tungt? Läs mer om vilken utrustning som kan behövas under Lyfthjälpmedel.

Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.