Checklista för säkert arbete i delvis slutna utrymmen

Använd nedanstående punkter för att kontrollera att arbete i slutna eller trånga utrymmen, till exempel rötkammare och kemikalietank görs på ett säkert sätt.

Innan arbetet påbörjas ska arbetsledaren kontrollera/planera för att:
 • Om det finns risk för syrebrist eller förekomst av farliga gaser kontrolleras detta med en gasvarnare innan arbetat påbörjas. 
 • Handventiler för påfyllning av renat avloppsvatten är stängda.
 • Avstängd utrustning skyltas upp.
 • Lyftanordning finns och används vid behov och är i gott skick. OBS! Kontrollmärke/ besiktningsintyg som sitter på eller i nära anslutning till lyftanordningen ska kontrolleras
 • Om arbete utförs på 2 m höjd eller högre, monteras fallskydd. Använd om möjligt färdiga borrhål för monteringen. De som använder fallskydd ska ha fallskyddsutbildning. Utbildningsbevis ska inte vara äldre än 5 år. OBS! Fallskyddsutrustning får inte användas för lyft av material.
 • Stege sätts fast med spännband. Om ställning används, ska ställningsbyggare kontrollera att eventuell hisskorg är upphängd och besiktigad. Besiktningsprotokoll ska vara fastsatt på hisskorgen innan ställningsbygge påbörjas. Ställning ska ha trappa, skyddsräcke och vara besiktigad.
 • Arbetsområdet spärras av med band när räcken och/eller golvluckor plockats bort.
 • Tanken är helt tömd och renspolad. Inga kemikalier får finnas kvar (med undantag för små rester som kan finnas kvar på vissa ytor). 
 • Jordfelsbrytare används vid arbete med eldrivna maskiner.
 • Ögon- och nöddusch finns tillgängliga och fungerar tillfredsställande.
 • Personlig skyddsutrustning tas med.
Personlig skyddsutrustning
Vet personalen att de ska använda och använder de:
 • Skyddshandskar
 • Skyddskläder
 • Skyddsskor
 • Fallskydd, om arbetet i tank sker utan ställning
 • Gasvarnare, om det finns risk för syrebrist eller förekomst av farliga gaser  
Efter avslutat arbete
 • Ställningen ska rivas. Om fallskydd och stege använts, ska de flyttas till lämplig förvaringsplats.
 • Utrustning/verktyg inkl. personlig utrustning ska rengöras och flyttas till lämplig förvaringsplats.
 • Arbetsplatsen ska städas och golv mm spolas efter behov.
 • Elektriker, arbetsledare eller annan som startar utrustningen ska informeras om att personal lämnat riskområdet och att det är klart för uppstart.
 • Skyddskläder, stövlar mm ska rengöras i särskilt utrymme och händerna tvättas och desinficeras.
Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.