Rengöring och spolning

Golv, väggar, pressar, pumpar och olika maskindelar men även bassänger och tankar rengörs innan underhåll- eller reparationsarbete påbörjas. Vid rengöring och spolning finns det risk att det sprids vätskedimma (aerosoler) som innehåller bakterier men också att det skvätter och stänker.

Allt i VA-verk kan vara förorenat av avloppsvatten, slam eller kemikalier. Det innebär att det finns en smittorisk. Dessutom kan hud och andningsvägar skadas vid inandning av aerosoler eller direkt hudkontakt med vatten som innehåller kemikalierester.

Rengöring kan göras med olika metoder:
  • Spolning med vatten med normalt tryck. Denna metod rekommenderas i första hand.
  • Spolning med högtryck.

Vid rengöring kan olika typer av vatten användas, användning av renat avloppsvatten är vanligt, men innebär risker. Flera VA-verk har istället börjat använda brutet vatten.

Oavsett hur man gör rent, finns några grundläggande regler om hur man ska arbeta säkert.

Fördelar med brutet vatten
Renat avloppsvatten innehåller rester av mikroorganismer, kemikalier och små partiklar. Brutet vatten innehåller inga sådana föroreningar.

Vid rengöring med renat avloppsvatten kan dessa föroreningar spridas  med den vätskedimma som kan bildas vid rengöring. Om renat avloppsvatten används, behöver man därför tänka på att använda rengöringsmetoder som sprider så lite vätskedimma som möjligt, alternativt att använda andningsskydd. Vid rengöring med brutet vatten som läggs på med normalt tryck, är riskerna  små.

Personlig skyddsutrustning
Från arbetsmiljösynpunkt är det bra om man i första hand kan spola rent med vanligt eller brutet vatten (inte högtryck). Då räcker det att skydda sig mot skvätt och stänk genom att använda personlig skyddsutrustning i form av:

  • Lämpliga skyddskläder, exempelvis
  • Korttidsoverall som skyddar mot stänk alternativt regnkläder
  • Vattenbeständiga handskar
  • Stövlar. Ofta kommer det ut vatten på golvet som kan bli halt. Därför är det viktigt att stövlar och skor har bra sula som är halksäker.
  • Visir som skyddar ansiktet. Om det behövs, kan visir med tillbehör som skyddar hals och hår användas.
  • Om det sprids damm eller vätskedimma vid spolningen, kan visiret kombineras med andningsskydd genom att visiret kopplas till en bältesburen filterenhet. Filter av P3 typ skyddar effektivt mot aerosoler.
Undvik elolyckor
När man spolar rent med vatten, är det viktigt att vattnet inte hamnar på eller i elektrisk utrustning så att det blir kortslutning eller så att vattnet leder ström så att någon råkar ut för en elolycka. Alla som arbetar med rengöring måste känna till risken för elolyckor och det måste finnas rutiner för hur rengöring ska gå till, så att risken för elolyckor minimeras.

Om rengöring med högtryck
Läs mer om risker och hur man arbetar säkert vid
Rengöring med högtryck

Senast ändrad: 2012-09-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.