Underhåll och reparation

Vid underhåll och reparation har det inträffat allvarliga olyckor vid arbete i maskiner och i arbetsutrustningars riskområden. Flera olyckor har berott på att maskiner inte varit tillförlitligt stoppade.

Vid underhåll och reparation kan det förekomma många olika typer av risker, bland annat
  • Luckor eller ventiler som öppnas automatiskt kan utan förvarning släppa in vatten etc. i arbetsutrymmet, exempelvis en bassäng eller pumpsump.
  • Transportskruvar som man arbetar med kan sättas igång automatiskt.
  • Stora fläktar som man inspekterar eller underhåller kan startas från annat ställe.

För att undvika dessa risker, behöver man ha bra och tillförlitliga rutiner för hur man stoppar utrustning och maskiner innan underhålls- och reparationsarbete påbörjas.

Säkra stopp av maskiner och utrustningar


Hur maskiner och utrustning stoppas, varierar beroende på vilken typ av stopp det handlar om. Därför behövs olika instruktioner för olika situationer, till exempel:
  • Stopp eller säkring av maskin eller arbetsutrustning när man behöver vistas i riskområdet, till exempel i samband med inspektion, underhåll eller repararation.
  • Frånskiljning, låsning och skyltning i samband med underhåll- och service, då man gör ingrepp i maskin/utrustning.
  • Felsökning, programmering och liknande arbeten då energitillförseln inte kan stängas av.

Använd gärna checklistan för säkra stopp antingen direkt eller som underlag för instruktioner.

Senast ändrad: 2012-09-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.