Arbete i tunnlar

Arbete i tunnlar innebär att anställda arbetar på tillfälliga arbetsplatser och vanligtvis utan att andra finns i närheten. Därför är det viktigt med tydliga rutiner för hur arbetet i tunnlar ska gå till.

Följande punkter är viktiga att reda ut och ha tydliga och kända rutiner för:

  • Ensamarbete i tunnlar är inte tillåtet.
  • Vem har tillträde till tunnlar? Vem bestämmer vem som får tillträde till tunnlar och vilka rutiner finns för dokumentation av sådana beslut?
    • Vilka krav finns på dem som ska arbeta i tunnlarna? Hur säkerställer man att den som arbetar i tunnel känner till och följer säkerhetsrutinerna?
    • Finns krav på att in- och utpassering i tunnlar ska anmälas till tunnelägaren? Finns i så fall fungerande rutiner för det?
    • Behövs rutiner för kontakt med anställda som arbetar i tunnlar, så att man vet när de som arbetat i tunnel har kommit ut och kan larma om man inte får kontakt när arbetet borde vara avslutat eller vid arbetstidens slut?
  • Vad gäller för larm till portar, dörrar och luckor. Hur kopplas larmen på och hur aktiveras de igen?
  • Vilka rutiner finns om entreprenörer behöver ha tillträde till tunneln? Hur informeras entreprenörer om gällande säkerhetsrutiner och –regler för arbete i tunnlar.
Senast ändrad: 2015-01-28
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.