Arbetsmiljöpolicy

En policy beskriver övergripande mål för verksamheten. Policyn är viktig eftersom den visar på en färdriktning och vilka värderingar och förhållningssätt som ska gälla.  

Har ni en arbetsmiljöpolicy?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska det finnas en arbetsmiljöpolicy, som ska vara skriftligt dokumenterad om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

VA-verk är en kommunal verksamhet och kommunen ska också ha en arbetsmiljöpolicy. Utgå från den och fundera över om den behöver tydliggöras och anpassas för att passa er verksamhet. Följande frågor kan användas som underlag när ni funderar över hur er egen arbetsmiljöpolicy ska formuleras.

  • Hur vill ni att er arbetsmiljö ska vara på fem eller tio års sikt?
  • Finns det något särskilt som behöver förbättras eller utvecklas för att er arbetsmiljö ska vara tillräckligt bra?
  • Förekommer det så många olyckor eller tillbud att det är viktigt att tydliggöra hur ni ser på detta och vad som ska göras för att minska antalet olyckor och tillbud?
  • Står ni inför ett generationsskifte, så att det är särskilt viktigt att tänka på att nyanställda introduceras och lär sig hur man arbetar säkert?
  • Är anläggningen så gammal och omodern eller sliten att den behöver byggas om eller moderniseras, för att minska risker och öka säkerheten?
  • Planeras någon ny- eller ombyggnad eller annan förändring av verksamheten? Hur ska ni göra för att få med arbetsmiljöfrågorna så tidigt som möjligt i planeringen?
Senast ändrad: 2013-11-14
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.