Bas-P och BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för att samordna arbetsmiljöarbetet och att arbetsmiljöreglerna tillämpas vid planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbete (BAS-P) och när arbetet utförs (BAS-U).

Krav på utbildning

Arbetet som BAS-P och BAS-U kräver goda kunskaper om arbetsmiljö men också god erfarenhet av branschen, exempelvis 5 års erfarenhet av VA-arbete. Man behöver veta vilka olycks- och hälsorisker som förekommer och hur man kan skydda sig mot dem. Läs mer om kraven på BAS-P och BAS-U på Arbetsmiljöverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Arbetsuppgifter för BAS-P och BAS-U

BAS-P har ansvar för att samordna projekteringen av bygg- och anläggningsarbetet ur arbetsmiljösynpunkt. BAS-P ska också ta fram (eller låta någon annan ta fram) en arbetsmiljöplan. Det innefattar bland annat att säkerställa att projekteringen gör det möjligt att arbeta säkert och att följa arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter under bygg- och anläggningsarbetet. BAS-P kan exempelvis säkerställa att:

  • Tidplanen gör det möjligt att arbeta säkert.
  • Det finns tillräckligt utrymme för att göra arbetet och att det går att komma åt och utföra arbetet i bra arbetsställningar.
  • De kemiska produkter som används är så ofarliga som möjligt och går att arbeta med på ett säkert sätt.
  • Arbetet kan utföras i ett rimligt tempo, utan stress och risktagande.

BAS-U har under bygg- och anläggningsarbetet ansvar för att:

  • Ta över arbetsmiljöplanen från BAS-P och se till att den följs och vid behov uppdateras och är tillgänglig för dem som arbetar på arbetsplatsen.
  • Enbart behöriga personer har tillträde till bygg- eller anläggningsarbetsplatsen.
  • Arbetsmiljöreglerna på arbetsplatsen följs av de företag som är verksamma på arbetsplatsen.
  • Det finns gemensamma skyddsanordningar och tillräckligt med personalutrymmen, toaletter, tvättutrymmen etc.
  • Tidsplaneringen är sådan att inte för många arbeten behöver utföras samtidigt. Tidsplaneringen är viktig för att de som arbetar samtidigt inte ska skapa arbetsmiljöproblem och risker för varandra. Tidsplaneringen är också viktig för att man ska hinna med arbetsuppgifterna och att arbeta säkert.
Senast ändrad: 2020-03-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.