Byggtavla

Vid bygg- och anläggningsarbeten behöver dokumentation finnas lätt tillgänglig på arbetsplatsen.

Dokumentationen kan t ex anslås på en byggtavla, som bör innehålla följande:

  • En beskrivning av arbetsmiljöorganisationen för det aktuella arbetet
  • Arbetsmiljöplanen för det arbete som ska utföras
  • Vilka ordningsregler som gäller på arbetsplatsen
  • Vilka skyddsinstruktioner som gäller samt vilken skyddsutrustning som ska användas
  • Beskrivning av vilka rutiner som gäller för utrymning
  • Kontaktlista till eventuella entreprenörer och deras kontaktpersoner för arbetsmiljö

Ofta är dessa dokument relativt likartade för olika arbeten och kan då återanvändas. Arbetsmiljöplanen måste dock anpassas till varje arbete och kontaktlistor och arbetsmiljöorganisation behöver uppdateras och hållas aktuella.

Senast ändrad: 2015-01-28
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.