Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket

För mer omfattande byggnadsarbeten, krävs en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.

Förhandsanmälan krävs om byggnadsarbetet ska pågå mer än 30 arbetsdagar och om mer än 20 personer arbetar där samtidigt vid något tillfälle. Förhandsanmälan behövs också om den totala arbetsinsatsen beräknas överstiga 500 persondagar.

Vad som ska ingå i en förhandsanmälan, beskrivs i Bilaga 1 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:03, Byggnads- och anläggningsarbete.

Byggherren ansvarar för att ett exemplar av förhandsanmälan finns uppsatt väl synligt på byggarbetsplatsen.

OBS! Om man missar att lämna in en förhandsanmälan, ska man betala en sanktionsavgift på 5 000:- till Arbetsmiljöverket.

Senast ändrad: 2020-10-21
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.