Sju exempel på när evakuering kan behövas

Här är sju exempel på situationer där evakuering och räddning behövs.

Läs och diskutera gärna också på hur ni skulle klara en liknande evakuering och vad som skulle behövas för att evakuering och räddning ska fungera bra i dessa situationer. Diskutera gärna också med räddningstjänsten vad de kan göra i dessa situationer. Era diskussioner är ett utmärkt underlag för att utforma rutiner för denna del av arbetsmiljöarbetet.

  1. Vid tunnelinspektion faller en anställd och bryter benet. Personalen på platsen är utmattad men har lyckats transportera tillbaka personen som nu ligger 50 m från manhålet på en s.k. ”räddningsbåt”. Tunneln ligger på 10m djup.
  2. En anställd har fallit ihop och är medvetslös nere i sumpen på en pumpstation. Den skadades kollega har ringt 112 och sedan återvänt ner för hjärt- och lungräddning av den skadade. Den skadade finns på cirka 5 m djup. Trånga luckor. Stegar ner. Det finns ingen täckning på mobiltelefoner nere i pumpstationen. Olycksplatsen har beskrivits men adressuppgifter och GPS koordinater till platsen saknas.
  3. En anställd har träffats av fallande föremål. Han är vid medvetande och finns nere i sumpen på en pumpstation Anläggningen är byggd i två plan på cirka 10–15 m djup. Spiraltrappor finns.
  4. En anställd har vinschats ner i en brunn och kollegor anmäler nu honom försvunnen. Kollegornas gasvarnare registrerar vid mätning både gaser och låg syrehalt vid öppningen (manhål 60 cm). Anläggningen är cirka 3 m djup och fortsätter sedan under mark och har en yta på cirka 5 m2.
  5. Ett ospontat ledningsschakt/grop slår igen och begraver en anställd helt och en annan anställd upp till midjehöjd. Personal och utrustning finns på plats (grävare m.m.).
  6. En anställd har fallit från en stege 6 m ner i en tom bassäng inne på ett reningsverk/vattenverk.  Den skadade är medvetslös. Personal finns på plats och har påbörjat förstahjälpen men vågar inte försöka flytta den skadade.
  7. En anställd har fallit ner i en vattenfylld bassäng på ett avloppsreningsverk. Den interna räddningsinsatsen har misslyckats och personen har nu sjunkit. När räddningstjänsten anländer har han varit under ytan i cirka 1 minut.

Tack till Björn Backlund, Stockholm Vatten som tillsammans med kollegor på Stockholm Vatten tagit fram dessa exempel som ett diskussionsunderlag för information och utbildning om evakuering samt diskussion med räddningstjänsten.

Senast ändrad: 2020-03-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.