Gravida och ammande arbetstagare

Vissa risker i arbetsmiljön innebär betydligt större risker för gravida (och för fostret) än för andra anställda. Därför finns krav på särskild riskbedömning för gravida och ammande arbetstagare. Dessutom finns det vissa arbetsuppgifter som gravida och ammande bör undvika.

Arbetsgivaren är ansvarig för att riskerna i arbetet bedöms för gravida och ammande. Riskbedömningen och beslut om åtgärder ska göras i samråd med den gravida/ammande kvinnan (AFS 2007:5).

Risker som gravida bör undvika

I VA-verk förekommer sådant som innebär särskilda risker för gravida. Gravida bör därför undvika vissa arbetsuppgifter och att vistas i vissa miljöer.

 • Undvik att vistas i miljöer där det förekommer aerosoler (vätskedimma eller damm) från avloppsvatten eller slam. Aerosolerna kan innehålla endotoxiner (en beståndsdel i gramnegativa bakterier), som gravida inte bör utsättas för (enligt Arbetsmiljöverket). Dessutom kan avloppsvatten innehålla Listeria-bakterier, som kan överföras från mamman till fostret och kan skada fostret.
 • Undvik kontakt med avloppsvattnet, t ex provtagning, eftersom avloppsvattnet innehåller endotoxiner och gravida ska undvika att utsättas för endotoxiner. Övriga risker med avloppsvattnet, förutom Listeria och endotoxiner, är likartade för gravida som för andra anställda.
 • Om den gravida använder kemiska produkter, kontrollera säkerhetsdatabladet. Om det finns information om reproduktionsstörande, fosterskadande eller cancerframkallande effekter med någon eller några produkter, ska gravida inte arbeta med dem. Gravida ska inte heller arbeta med ämnen som är skadliga och kan tas upp via huden.
 • I miljöer där det finns risk för syrebrist och att utsättas för gaser som koloxid ska gravida inte arbeta. Gravida ska undvika att utsättas för höga halter koloxid.
 • Speciellt under den sista tiden av graviditeten kan det bli obekvämt att köra bil. Följ upp hur det fungerar och ordna så att det går att undvika bilkörning om de behövs.
 • Gravida bör arbeta dagtid (och undvika nattarbete). Om det finns läkarintyg om att den gravida ska undvika nattarbete, får den gravida inte beordras att utföra nattarbete.

Kontrollera också om det finns andra risker som gravida bör undvika att utsättas för, t ex

 • Vibrationer eller stötar
 • Buller
 • Extrem kyla eller värme
 • Tunga lyft
 • Fysisk uttröttning eller annan fysisk belastning
 • Psykisk uttröttning, t ex på grund av hög arbetsbelastning eller otillräckliga resurser för att kunna göra ett bra arbete.

​Läs mer

Vill du veta mer?

Senast ändrad: 2020-11-04
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.