Risker som ammande bör undvika

Viktigast för ammande kvinnor är att undvika att hantera och arbeta med sådana ämnen som kan tas upp i kroppen och utsöndras i modermjölken.

Ämnen som kan överföras till bröstmjölk är:

  • vissa metaller, som bly och kvicksilver
  • organiska lösningsmedel som tetrakloretylen och koldisulfid
  • vissa fettlösliga ämnen, t.ex. en del miljögifter
  • nikotin (finns i cigarettrök och snus) och kotinin (nikotin omvandlas i kroppen till kotinin)
  • vissa läkemedel

Det är mindre sannolikt att mer vattenlösliga ämnen överförs till bröstmjölk.

Senast ändrad: 2014-04-01
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.