Laboratoriearbete

Vid vissa laboratorieanalyser används ämnen som gravida inte ska arbeta med. Det gäller exempelvis:

  • Totalkväve-analys, då borsyra används enligt metoden SS 28133 Vatten-undersökningar – Bestämning av summan av halten nitrit- och nitratnitrogen i vatten. Gravida ska inte arbeta med borsyra.
  • COD-analys, för vilken kaliumdikromat och kvicksilversulfat används. Gravida ska inte arbeta med något av dessa ämnen. Kvicksilversulfat ska dessutom fasas ut.
Senast ändrad: 2014-10-06
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.