Risker med bakterier i avloppsvatten

Viss smitta och vissa bakterier innebär särskilda risker för gravida, exempelvis Listeria, röda hund (Rubella) och Toxoplasma (Toxoplasma gondii). Listeria kan förekomma i avloppsvatten. Rubella och Toxoplasma förekommer inte i avloppsvatten utan smittar mellan människor (röda hund) eller via katters avföring (Toxoplasmos).

  • Listeria kan överföras från mamman till fostret och ge fosterskador.
  • E-coli anses inte farligare för gravida än för andra.
  • Salmonella utgör inte heller större risk för gravida än för andra. Smittar genom att bakterier från avföring kommer in i munnen och sväljs. Missfall kan förekomma men är sällsynt. Inga data talar för fosterskador. En nyfödd kan smittas via mamman.
  • Enterovirus, (där polio är en variant som numera är ovanlig i Sverige), kan spridas från avföring via vatten och mat. Dessa virus är vanliga men risken för allvarliga problem efter smitta under gravidititet är liten.
  • Andra smittämnen, som kan inverka skadligt på graviditeten, fostret eller det ammade barnet sprids via luften (t ex influensavirus, parvovirus B19 = femte sjukan, kikhosta och tuberkulos) eller genom direkt kontakt med kroppsvätskor (t ex hepatit, CMV och herpes) och reningsverk är inte någon särskild riskkälla för dessa smittor.
Senast ändrad: 2018-06-08
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.