Riskbedömning

Bedömning av riskerna är ett viktigt underlag för beslut om det behövs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten.

Varför gör man riskbedömningar?

Riskbedömningar görs för att identifiera sådana risker som behöver åtgärdas. De risker som innebär stor risk att skadas eller drabbas av ohälsa ska naturligtvis åtgärdas men också andra risker som till exempel är enkla och billiga att åtgärda eller som innebär risk att skadas, om än inte så allvarligt ska normalt sett åtgärdas.

Riskbedömningen är också ett underlag för prioritering av vilka åtgärder som är viktiga att vidta omgående och vilka som kan åtgärdas exempelvis inom 3, 6 eller 12 månader enligt en handlingsplan.

Hur gör man riskbedömningar?

Det finns olika sätt att bedöma riskerna.

Vi rekommenderar att ni börjar med att använda de checklistor som tagits fram för reningsverk. Komplettera gärna med Checklista för kontor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och andra checklistor som vi tipsar om.

Checklistorna kan räcka som riskbedömning, förutsatt att de täcker in verksamheten i reningsverket på ett bra sätt. Checklistorna är också en skriftlig dokumentation av er riskbedömning.

Vid riskbedömning ska man dels bedöma hur sannolikt det är att risken inträffar, dels hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

En översikt över riskerna i reningsverk

Checklistan ger en översikt över vilka risker som kan förekomma i reningsverk. Ett annat sätt att presentera riskerna visas på sidan om Risker och riskkällor.

Senast ändrad: 2020-03-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.