Underhåll, besiktning, kontroll

Rutiner för underhåll behövs bland annat för:

 • Städning. Städningen underlättas väsentligt om det finns bra rutiner för ordning och reda. Sådana bra rutiner innebär bland annat att var sak har sin plats och att det man använt läggs tillbaka på sin plats direkt efter användning. Läs mer om hur man uppnår det under Ordning och reda.
 • Gasflaskor med ren luft till tryckluftsmatade andningsskydd. Om man måste gå in i ett utrymme där det är syrebrist, är det viktigt att det finns snabb och enkel tillgång till fyllda gasflaskor. Vem ansvarar för att gasflaskor återfylls med ren luft och besiktigas och alltid finns tillgängliga?
 • Ventilationssystem fungerar betydligt bättre om de underhålls regelbundet. Läs mer under Underhåll av ventilation.
 • Belysning. Underhållet kan omfatta regelbunden rengöring av armaturer och reflektorer (speciellt viktigt om verksamheten alstrar damm) och utbyte av ljuskällor med fasta intervall, eftersom gamla ljuskällor tappar i effekt. Då slipper man också byta enstaka trasiga ljuskällor när sådana upptäcks.
 • Maskiner och utrustning. Exempelvis behöver doseringsanläggning kontrolleras så att skarvar och ventiler är täta och kemikaliespill undviks.
 • Gasvarnare. I instruktionsboken anges om och i så fall hur gasvarnaren ska kontrolleras eller underhållas.

Besiktning och kontroll

För vissa utrustningar finns krav på någon form av regelbunden kontroll eller besiktning.

Ventilationssystem

 • För ventilationssystem finns krav från Boverket på funktionskontroll. Ansvarig för funktionskontrollen är byggnadens ägare. Ventilation i personalutrymmen och kontor i industrilokaler och liknande ska genomföras minst vart tredje år. Utöver funktionskontroll bör ventilationen kontrolleras i samband med installation samt eventuella förändringar i verksamheten. Ansvaret för ventilationen är vanligtvis delat mellan fastighetsägaren och den arbetsgivare som driver verksamhet i lokalen. Arbetsgivaren svarar för att arbetsmiljön inklusive luftkvalité i lokalen är bra. Fastighetsägaren tillhandahåller lokaler och ett fungerande ventilationssystem och svarar för att funktionskontrollen (obligatorisk ventilationskontroll, OVK), görs. Anpassning av ventilationen till verksamheten måste göras i samråd mellan fastighetsägare och arbetsgivare. Läs mer om arbetsgivarens eget underhåll av ventilationen.

Traverser och andra lyfthjälpmedel

 • Traverser ska besiktigas regelbundet. Finns traverser i er anläggning? Kontrollera vad som gäller för era traverser.
 • Finns lyfthjälpmedel, telfrar, stroppar och andra lyftverktyg? De behöver kontrolleras regelbundet
 • Truckar avsedda för personlyfteller försedda med kranarm ska besiktigas. Andra truckar behöver kontrolleras och underhållas med intervaller som är avpassade till driftsförhållandena och tillverkarens rekommendationer.

Brandsläckare

 • Kontroll av brandsläckare och utbyte av för gamla brandsläckare.

Ögondusch och nöddusch

 • Är placeringen bra - lättåtkomlig när det behövs?
 • Är ögon- och nödduschar alltid tillgängliga (inte blockerade på något sätt)
 • Är platsen där ögon- och nöddusch finns uppskyltad.
 • Om långvarig dusch/spolning kan behövas - är vattnet tempererat?
 • Finns rutiner för vem som ska kontrollera funktionen hos ögon- & nöddusch och hur ofta kontrollen ska göras? Kontroll av ögonspolning och nöddusch ska t ex dokumenteras minst en gång per halvår. Notera att ni gjort kontrollen, t ex på en lapp på väggen intill nödduschen.  Fungerar rutinerna?
 • Om ögonspolflaskor finns - fungerar utbytet av dem så att de inte blir för gamla? Se bäst före-datum på flaskan.

Självklart behövs underhållsrutiner för mycket mer än detta. Förebyggande underhåll är betydligt effektivare och billigare på sikt än att invänta haverier och därefter serva och reparera utrustning. Effektivt underhåll förebygger dessutom olyckor.

Senast ändrad: 2015-08-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.