Arbetsskador

Statistik över arbetsskador är ett bra sätt att få en bild av vilka olyckor som brukar inträffa i en bransch och vilka arbetsrelaterade sjukdomar de anställda kan drabbas av.

Arbetsskadestatistik för VA-verk

Det är svårt att få fram statistik över arbetsskador i VA-verk. Det beror på att den branschkod (SNI-kod) som gäller för VA-verk även inkluderar renhållningsarbetare (SNI 84125 Administration inom offentlig förvaltning av insamling och hantering av avfall, avloppsrening, gaturenhållning). Därför går det inte att skilja på arbetsskador som inträffat i VA-verk respektive inom renhållning (sophämtning).

Statistiken för VA-verk och renhållning visar att dessa branscher tillsammans har många arbetsskador. Hur arbetsskadorna fördelas mellan VA-verk och sophämtning finns det inga uppgifter om.

En granskning har gjorts av  arbetsskadeanmälningar som lämnats in till Arbetsmiljöverket från verksamheter inom SNI 84125. Vi har listat exempel på olyckor som inträffat inom VA-verk.

Har du erfarenhet av olyckor eller tillbud som du vill dela med dig av? Kontakta Ann-Beth Antonsson. (fornamn.efternamn@ivl.se), som utvecklat innehållet i denna webbplats.

Senast ändrad: 2018-12-28
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.