Om ArbetsmiljöVA

ArbetsmiljöVA har utvecklats av Eliana Alvarez och Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet i samråd med en referensgrupp. Utvecklingen har finansierats av Svenskt Vatten Utveckling och Stiftelsen IVL.


Prenumerera på ArbetsmiljöVA

ArbetsmiljöVA har utvecklats som ett stöd för arbetsmiljöarbetet i VA-verk. Genom ArbetsmiljöVA får du kunskap om riskerna i arbetsmiljön men framför allt tips och råd om vad ni ska tänka på och hur ni ska arbeta för att undvika riskerna. Du får tillgång till erfarenheter och kunskap från arbetsmiljöexperter och från andra VA-verk men också resultat från forskning och utveckling av betydelse för arbetsmiljön i VA-verk.

Har du nytta av ArbetsmiljöVA och vill du

  • Att ArbetsmiljöVA ska uppdateras löpande så att den stämmer överens med föreskrifter från Arbetsmiljöverket (dessa ändras löpande)?
  • Ha nyhetsbrev med information om de senaste ändringarna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i ArbetsmiljöVA?
  • Påverka hur webbplatsen vidareutvecklas?

Då kan du prenumerera på ArbetsmiljöVA. Anmäl dig som prenumerant via formuläret nedan eller prenumerera genom att betala in 2 000:- till IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Organisationsnummer: 556116–2446), postgiro 85018–0 och

  • märk betalningen med ”Prenumeration ArbetsmiljöVA, projekt 205084” samt
  • faktureringsadress och
  • mail-adress till kontaktperson.

Du kan naturligtvis avbryta din prenumeration när du vill. Kostnaden är 1 600:- per år, exkl. moms (2 000:- per år inkl. moms). Tecknar du prenumeration nu, så gäller den till och med december.

OBS! För att ArbetsmiljöVA ska kunna hållas aktuell, kommer arbetet med uppdatering att finansieras via prenumerationer.

Referensgruppens sammansättning

Anders Lind               Svenskt Vatten
Berit Öhman              Säffle - Åmål
Bertil Lustig               Uppsala Vatten
Carlolov Eriksson     Uppsala Vatten
Henrik Östman           Växjö kommun
Liselotte Stålhandske VA SYD
Sven-Ove Pettersson Gryaab
Tage Hägerman          Smedjebacken Energi & Vatten
Thorleif Joelson          Arbetsmiljöverket

Senast ändrad: 2021-04-23
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.