Om VA-verk

VA-verk och ledningsnät ägs av Sveriges kommuner. Totalt finns över 700 avloppsreningsverk. Av dessa är cirka 14 stora med mer än 100 000 pe anslutna. Cirka 570 VA-verk har mindre än 5 000 pe anslutna. En del VA-verk har tiotals personer anställda, andra är små och obemannade, men med regelbunden tillsyn. Sammanlagt arbetar cirka 6 000 personer i de svenska VA-förvaltningarna och -bolagen. Av dessa är 2000 tekniker vid vattenverk och avloppsreningsverk, 2 000 arbetar med ledningsnäten och 2 000 arbetar på kontor som ingenjörer, ekonomer, assistenter med mera.

Lite sifferfakta
  • Den sammanlagda årliga vattenanvändningen i Sveriges alla kommuner är knappt en kubikkilometer (eller 1 000 miljoner kubikmeter).
  • I genomsnitt använder svensken 160 liter vatten per dygn.
  • Till skillnad från många andra länder, är tillgången på vatten god i Sverige. Den mängd vatten som årligen används är bara en halv procent av vad man teoretiskt skulle kunna ta ut. Till och med det tätast befolkade området, Stockholm med förorter, tar bara ut tre procent av det genomsnittliga flödet ur Mälaren. Som jämförelse kan nämnas att Kinas huvudstad Beijing tar ut i stort sett 100 % av vattnet i inkommande floder.

Källa: Svenskt Vatten Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2012-09-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.