Besvärliga arbetsställningar och tunga lyft

Arbetet på VA-verk kan innebära besvärliga arbetsställningar vid arbete i tankar och andra trånga utrymmen men också tunga lyft, som kan ge akuta besvär och förslitningsskador som visar sig först efter månader eller år.

Åtgärder
Det är viktigt att anläggningen utformas på ett bra sätt, så att finns tillräckligt med utrymme och går att komma åt för att utföra underhåll och reparationer.

För att undvika tunga lyft, behövs lyfthjälpmedel.

Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.