Drunkningsrisk

Arbete i VA-verk innebär att man arbetar med stora mängder vatten i bassänger, pumpgravar, brunnar och ledningsnät. Finns det mycket vatten, finns det också en risk att ramla i vattnet.

Risk att ramla i bassäng och i värsta fall drunkna finns vid:
  • Arbete vid bassäng, speciellt om skyddsräcke eller skyddsgaller saknas eller om övertäckning helt eller delvis har monterats bort. Risken ökar om golvet är vått och halt.
  • Om man använder eller arbetar från flyttbar eller fast monterad stege i närheten av bassäng.

OBS! Om man faller i en bassäng med luftinblåsning, kan det vara svårt att ta sig upp ur bassängen på egen hand eftersom luften skapar kraftiga strömmar och turbulens i vattnet.

Det finns också risk att ramla i vatten i pumpgropar och andra utrymmen med vatten. Speciellt viktigt är det att man inte utsätts för farliga gaser som kan förekomma i höga halter i sådana utrymmen, eftersom gaserna kan göra att man bli medvetslös. Då kan det räcka att man ramlar med ansiktet ned i relativt lite vatten för att man ska drunkna.

Läs mer om övertäckning av bassänger och om vilka andra åtgärder som minskar risken att ramla i bassäng och pumpgrop.

Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.