Elrisker

I VA-verk används elektrisk utrustning och det finns risk att komma i kontakt med strömförande delar.

Symptom, besvär och sjukdomar
Beroende på strömstyrkan men också hur länge man utsätts för den elektriska strömmen kan elstötar ge upphov till olika skador. Växelström är cirka fyra gånger mer skadlig än likström vid samma strömstyrka.
Tabellen ger en översikt över effekterna av en elstöt från växelström. Effekten beror också på under hur lång tid elektriciteten går genom kroppen.
Hälsoeffekter av elstötar
Strömstyrka (mA)Effekt eller skada
1-4Förnimbart
4-9Oavsiktliga reflexer och muskelsammandragningar.
16-20Svårt att släppa taget om det man håller i.
20-50Diafragman paralyseras. Det blir svårare att andas.
50-120Hjärtflimmer. Hjärtats förmåga att pumpa blod försämras.
120 -Hjärtat stannar, andningen upphör, inre organ och vävnader får brännskador. Död. Även låga strömstyrkor kan ge allvarliga skador om man till exempel tappar balansen och faller eller rycker till och kommer åt farliga maskindelar.

Åtgärder

Information om säkerhet och gällande regler vid arbete på elanläggningar finns på Elsäkerhetsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2020-03-26
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.