Exempel på olyckor som inträffat i VA-verk

Nedan redovisas några exempel på olyckor och allvarliga tillbud som inträffat under de senaste åren i VA-verk. Exemplen är hämtade från anmälningar om arbetsskador som lämnats till Försäkringskassan och registrerats av ISA. De flesta skador har lett till sjukfrånvaro. Även olyckor som kan uppfattas som relativt enkla, till exempel fallolyckor, kan leda till lång sjukfrånvaro.

FALL FRÅN HÖJD
Läckande rötgas i ventilkammare (flytslamgrop vid en rötkammare)
I samband med mätning av läckande rötgas föll den skadade cirka 3 meter ner i en ventilkammare. Två luckor hade öppnats och en av dem var delvis öppen medan man rengjorde den andra. När den skadade klev fram på den delvis öppna luckan ramlade han ner i ventilkammaren. Han fastnade mellan vägg och ventil och fick en revbensfraktur. Han kunde ha träffats av luckan om den hade följt med ner i fallet. Trots skadan försökte A ta sig upp ur gropen men det gick inte eftersom det inte fanns någon stege.

Avstängning av högt placerad ventil
Den skadade stod på en stege för att stänga av en ventil. Stegen gled ut från väggen och den skadade föll ca 1, 5 m på betonggolvet. Han slog höger knä och stukade höger handled. Stegen saknade halkskydd och stegens vinkel mot väggen var felaktig.

Rensning av utlopp i renstvätt
Den skadade stod på en tunna vid rensning av utlopp från utmatningsskruv vid en renstvätt. Tunnan rullade/gled undan och den skadade föll ner på betonggolvet och bröt flera revben och punkterade lungsäcken. Varken stege eller trappstege användes.

Fall från en soptunna i pumpstation
Den skadade stod på en soptunna av metall när han skulle öppna en ventil. Han föll från soptunnan, som började rulla på det hala golvet, och ventilveven som han hade i handen spräckte söder handflatan när han föll på betonggolvet. Den skadade hade varken skyddshandskar eller stege när han utförde arbetet.

Fall vid montering av rör i pumpstation
Vid montering av rör steg den skadade upp på ett fundament (ca 0,5 m). Han tappade balansen, föll ned och stukade foten.
 
FALL PÅ SAMMA NIVÅ
Hämtning av prov
Den skadade halkade på en snötäckt isfläck när han hämtade ett prov utanför sandfånget. Han slog huvudet på betonggolvet och fick hjärnskakning.

Snubblade intill ett trappsteg
Den skadade skulle hämta material för reparation och fick ner lillfingret i gallerdurken när han snubblade intill ett trappsteg.

Halkade på is från vattenläckage i pumpstation
Den skadade lagade en läcka på tryckavloppsledning från pumpstationen. Under arbetets gång halkade han på is som bildats av vattenläckaget och fick en vridskada på knät. Arbetsplatsen var inte upplyst varför det var svårt att upptäcka isfläcken. 

MEKANISK VERKSTAD
Borrning i mekaniska verkstad
Objektet som skulle borras lossnade i skruvstädet och träffade vänster tumme som fick en fraktur.

Reparation av doseringspump
Vid reparation av doseringspump blev det slangbrott på trycksidan. Den skadade fick kemikaliestänk (järnkloridsulfat som är frätande) på hals, mun och ögonen.

Transport av pump
Den skadade transporterade en pump mha en säckkärra. När pumpen skulle lyftas av kärran välte den mot höger knä och pumpen träffade knäskålen.

Lyft av en pump
Två anställda hjälptes åt vid lyft av en pump som skulle repareras. En av dem tappade greppet om pumpen som hamnade på den skadades pekfinger och tumme.
 
SVETSNING OCH SKÄRBRÄNNING
Brännskada vid skärbränning
Vid skärbränning med gasbrännare i verkstan droppade svetsslagg ner i skon och orsakade en brännskada på foten. Den skadade använde inte riktiga skyddsskor.
 
ARBETE I ANLÄGGNINGEN
Stopp i renstvättmaskin
Den skadade skulle tas loss en stor bit av en trasa som satt bakom ett renshjul. Då fastnade hans armbåge och när han drog armen lös, slog han den i en container undertill.

Borttagning av växel vid omrörare på taket till rötkammare
Vid demontering av gammal växel som satt hårt, lossnade en metallflisa som träffade den skadades öga. Den skadade använde ett visir som inte slöt tillräckligt tätt.

Slamsugning i förtjockningsbassäng
Den skadade visade sugbilspersonal var de skulle suga i förtjockningsbassängen. Det blev stopp i sugmunstycket vilket ledde till ett hastigt och kraftigt kast från slangen, som träffade den skadade i ansiktet.

Förflyttning av pumpslang över mark
Vid dragning och förflyttning halkade den skadade och slog sig mot marken pga bristfällig snöröjning. Han skadade axeln.
 
KEMIKALIEOLYCKOR
Het lutånga vid tvätt av pressar i presshallen för slamavvattning
Vid tvätt av pressarna sprutas het lutånga i presshallen via ett rör som går från en tank i en källare upp till presshallen. Röret sitter på väggen utanför kontrollrummet. Det kan bli farligt om någon går förbi när lutångan sprutas i presshallen. Klagomål om besvärande lukt och besvär i andningsvägarna har framkommit. Pressarna rengörs var eller varannan månad. (Allvarligt tillbud, ingen skadad)

Kemikalie sprutades rakt ut på en arbetstagare
Vid provkörning av en pump lossnade en slang på trycksidan och en kemikalie sprutades ut. Den skadade fick kemikalie på händer och ansiktet, dock inte i ögonen. Kemikalie (Polyaluminiumklorid hydroxid) är irriterande för ögon och hud enligt säkerhetsdatabladet (SDB). Den skadade använde inte personlig skyddsutrustning som rekommenderas i SDB. (Allvarligt tillbud, ingen sjukfrånvaro)

Gasutveckling i bräddledning
I samband med skumning i rötkammare bräddade skum med gas i bräddledning och trängde upp genom vattenlåset på toaletten i rötkammarbyggnaden. Toalett, hall och kontrollrum, vars dörrar stod öppna, gasfylldes vilket upptäcktes först när personal gick in med gasvarnare. Rötgas kunde också detekteras i en av kulvertarna vid rötkammarna. Räddningstjänsten tillkallades pga explosionsrisk och efter att strömmen brutits till rötkammarbyggnaden gick man in i kontrollrummet. Anläggningen blev inte helt strömlös eftersom inte all utrustning var kopplad till strömbrytare/strömställare.(Allvarligt tillbud, ingen skadades).
 
ELOLYCKA SOM LEDDE TILL BRÄNNSKADA
Brännskadad vid service av pumpgrop
Pumpstationens proppskåp var dränkt med vatten. När den skadade öppnade skåpluckan sprutade het ånga (med tryck) över ansikte och hand. Den skadade fick allvarliga brännskador i ansiktet och handen.

ARBETE I AVLOPPSTUNNEL
Skopa på vajer slog mot kroppen
Den skadade skulle åtgärda ett stopp i en avloppstunnel med hjälp av en travers med skopa som hängde i en 30 m lång vajer. Under grävningsarbetet kom skopan i svängning och träffade den skadade som fick en revbensfraktur.

Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.